Rekonštrukcia bytového jadra

Čo musíme zariadiť ešte pred rekonštrukciou bytového jadra? Rekonštrukcia bytového jadra je stavebnou úpravou, ktorá vo väčšine prípadov musí byť ohlásená na stavebnom úrade. Ako rozoznať kedy je potrebné povolenie a kedy stačí rekonštrukciu ohlásiť?

bytove jadro


Stručný prehľad povinností aktéra rekonštrukcie, ktorý pomôže pri príprave na realizáciu prestavby bytového jadra.

Kedy musíme mať povolenie:

  • ak zasahujete do nosných konštrukcií stavby a môže to ovplyvniť stabilitu,
  • menia sa pôdorysné rozmery miestností, prípadne mení sa účel užívania bytu,
  • pri prístavbe, nadstavbe a veľkých stavebných úpravách.

Poplatky: 23 eur – rekonštrukcia bytu, 33 eur – rekonštrukcia domu.

Kedy je nutné rekonštrukciu ohlásiť:

  • ohlásenie stavebnému úradu stačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií a nemení sa spôsob užívania stavby,
  • ohlásenie stačí aj na drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, ich zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 štvorcových metrov a výška päť metrov.

Poplatky: bez poplatkov.

Kedy potrebujeme súhlas statika:

  • pri všetkých zásahoch do nosných konštrukcií, často aj pri spájaní miestností do jednej veľkej,
  • statický posudok býva súčasťou žiadosti o stavebné povolenie, často sa prikladá aj k ohláseniu.

Poplatky: 20 – 250 eur.

Kedy nie je nutné oznamovať rekonštrukciu:

  • ak ide o bežné udržiavacie práce, od stavebného úradu nepotrebujete stavebné povolenie ani mu nemusíte nič ohlasovať.

Vzor žiadosti o stavebné povolenie nájdete tu.

Zaujímam sa o ...

Odborníci odpovedajú

Betonix radi

betonix_new_comix

Slovník pojmov

jemný podiel

Jemný podiel vytvárajú zrná v betóne, ktoré sú menšie ako 0,125 mm (cement, kamenivo, prímesi).

ťažký betón

má po vysušení v sušiarni objemovú hmotnosť väčšiu ako 2600 kg/m3

umelé kamenivo

získava sa priemyselnými postupmi zahrňajúce tepelnú alebo inú úpravu. Vyznačuje sa vysokou pórovitosťou a nízkou objemovou hmotnosťou.

drobné kamenivo

Kamenivo obsahujúce zrná maximálnej veľkosti 4 mm.

značky a skratky

X0 - stupeň vplyvu prostredia bez nebezpečenstva korózie, alebo narušenia XC - stupeň vplyvu prostredia s nebezpečenstvom korózie vplyvom karbonatácie XD - stupeň vplyvu prostredia s nebezpečenstvom korózie vplyvom chloridov XS - stupeň vplyvu prostredia s nebezpečenstvom korózie vplyvom chloridov z morskej vody XF - …