Rekonštrukcia bytového jadra

Čo musíme zariadiť ešte pred rekonštrukciou bytového jadra? Rekonštrukcia bytového jadra je stavebnou úpravou, ktorá vo väčšine prípadov musí byť ohlásená na stavebnom úrade. Ako rozoznať kedy je potrebné povolenie a kedy stačí rekonštrukciu ohlásiť?

bytove jadro


Stručný prehľad povinností aktéra rekonštrukcie, ktorý pomôže pri príprave na realizáciu prestavby bytového jadra.

Kedy musíme mať povolenie:

  • ak zasahujete do nosných konštrukcií stavby a môže to ovplyvniť stabilitu,
  • menia sa pôdorysné rozmery miestností, prípadne mení sa účel užívania bytu,
  • pri prístavbe, nadstavbe a veľkých stavebných úpravách.

Poplatky: 23 eur – rekonštrukcia bytu, 33 eur – rekonštrukcia domu.

Kedy je nutné rekonštrukciu ohlásiť:

  • ohlásenie stavebnému úradu stačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií a nemení sa spôsob užívania stavby,
  • ohlásenie stačí aj na drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, ich zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 štvorcových metrov a výška päť metrov.

Poplatky: bez poplatkov.

Kedy potrebujeme súhlas statika:

  • pri všetkých zásahoch do nosných konštrukcií, často aj pri spájaní miestností do jednej veľkej,
  • statický posudok býva súčasťou žiadosti o stavebné povolenie, často sa prikladá aj k ohláseniu.

Poplatky: 20 – 250 eur.

Kedy nie je nutné oznamovať rekonštrukciu:

  • ak ide o bežné udržiavacie práce, od stavebného úradu nepotrebujete stavebné povolenie ani mu nemusíte nič ohlasovať.

Vzor žiadosti o stavebné povolenie nájdete tu.

Zaujímam sa o ...

Odborníci odpovedajú

Betonix radi

betonix_new_comix

Slovník pojmov

zámes

Množstvo čerstvého betónu vyrobeného v jednom operačnom cykle miešačky.

grafický betón

Nová technológia vo výrobe betónov, ktorá umožňuje v betóne zobraziť rôzne fotografie, vzory, či grafické motívy.

stupeň vplyvu prostredia

Klasifikácia chemického a fyzikálneho pôsobenia okolitého prostredia, ktorému môže byť betón vystavený, ktorého účinky na betón alebo výstuž alebo zabudované kovové prvky nie sú uvažované ako zaťaženie konštrukcie.

frakcia kameniva

 je označenie kameniva pomocou rozmerov dolného a horného sita Napíklad frakcia 4/8 obsahuje kamenivo veľkosti , ktoré prepadne sitom veľkosti 8 mm, ale už neprepadne sitom veľkosti 4 mm.

sklovláknobetón

Sklovláknobetón je vyrobený z portlandského cementu najvyššej kvality, jemného sklárskeho piesku a sklených alkalivzdorných vlákien. Tiež sa nazýva ako ortobetón alebo sklocement.