Rekonštrukcia bytového jadra – video návod

Naposledy sme si zhrnuli všetky oficiálne povinnosti pri prestavbe bytového jadra. Ak sme splnili všetky podmienky nevyhnutné k prestavbe, rekonštrukciu môžeme začať realizovať.

rekonštrukcia jadra

Viac informácií o rekonštrukcií bytového jadra nájdete tu.

Zaujímam sa o ...

Odborníci odpovedajú

Betonix radi

betonix_new_comix

Slovník pojmov

recyklované kamenivo

získava sa úpravou materiálu predtým použitého v konštrukcii

agresívne prostredie

Prostredie, ktoré pôsobí chemicky alebo mechanicky nepriaznivo na betón alebo výstuž.

frakcia kameniva

 je označenie kameniva pomocou rozmerov dolného a horného sita Napíklad frakcia 4/8 obsahuje kamenivo veľkosti , ktoré prepadne sitom veľkosti 8 mm, ale už neprepadne sitom veľkosti 4 mm.

prefabrikovaný betónový výrobok

betónový výrobok zhotovený a ošetrovaný na inom mieste, ako je jeho konečné použitie

cement

je práškové hydraulické spojivo. Ide o jemne mletý anorganický materiál, ktorý po zmiešaní s vodou vytvára kašu, ktorá v dôsledku chemickej reakcie tuhne a tvrdne na vzduchu aj vo vode. Po zatvrdnutí si uchováva pevnosť a stabilitu.