Rekonštrukcia bytového jadra – video návod

Naposledy sme si zhrnuli všetky oficiálne povinnosti pri prestavbe bytového jadra. Ak sme splnili všetky podmienky nevyhnutné k prestavbe, rekonštrukciu môžeme začať realizovať.

rekonštrukcia jadra

Viac informácií o rekonštrukcií bytového jadra nájdete tu.

Zaujímam sa o ...

Odborníci odpovedajú

Betonix radi

betonix_new_comix

Slovník pojmov

značky a skratky

X0 - stupeň vplyvu prostredia bez nebezpečenstva korózie, alebo narušenia XC - stupeň vplyvu prostredia s nebezpečenstvom korózie vplyvom karbonatácie XD - stupeň vplyvu prostredia s nebezpečenstvom korózie vplyvom chloridov XS - stupeň vplyvu prostredia s nebezpečenstvom korózie vplyvom chloridov z morskej vody XF - …

samozhutniteľný betón

Betón, ktorý je schopný tiecť a zhutňovať sa vplyvom vlastnej tiaže, schopný úplne vyplniť debnenie aj s jeho výstužou, kanálmi, priestupmi a pod. pri udržaní svojej homogenity a bez potreby ďalšieho dodatočného zhutňovania.

floorpact

Samonivelačný liaty poter na báze cementu

cement

je práškové hydraulické spojivo. Ide o jemne mletý anorganický materiál, ktorý po zmiešaní s vodou vytvára kašu, ktorá v dôsledku chemickej reakcie tuhne a tvrdne na vzduchu aj vo vode. Po zatvrdnutí si uchováva pevnosť a stabilitu.

grafický betón

Nová technológia vo výrobe betónov, ktorá umožňuje v betóne zobraziť rôzne fotografie, vzory, či grafické motívy.