Poslať na mail

Rýchle použitie, žiadne nerovnosti

Betónový poter Floorpact sa dodáva ako transportbetón – betón sa podľa požiadaviek namieša priamo v  betonárni a domiešavačmi je dopravený pomocou čerpadla priamo na miesto uloženia. Čas spracovateľnosti je v štandardných podmienkach približne 120 minút. Rýchlosť realizácie umožňuje taktiež možnosť použitia čerpadla až do dĺžky 150 m. Vďaka vysokej tekutosti a samonivelačnému efektu možno dosiahnuť vysokú produktivitu pri realizácii podláh (až 800 m2/deň!).

[betonix] Minimálna teplota v mieste ukladania poteru je stanovená na 5 °C. Pri teplote viac ako 30°C sa betonáž neodporúča. Následne, po urovnaní povrchu, treba plochu ošetriť postrekom ochranným prostriedkom zabraňujúcim nadmernej strate vlhkosti. Pri optimálnych podmienkach (teplota prostredia okolo 20 °C) je plocha pochôdzna po 24 hodinách. [/betonix]

Podlahové vykurovanie rýchlejšie a jednoduchšie

Pri podlahovom kúrení je dôležité, aby materiál použitý na zaliatie rúrok kúrenia spĺňal tepelné kritérium. Dôležitým faktorom je odstránenie vzduchových bublín, ktoré by mohli pôsobiť ako izolátor a zabraňovali by dokonalému prestupu tepla z vyhrievacích trubíc do podlahy. Pri betónových poteroch Floorpact je zabezpečený plynulejší prestup tepla a dokonalé obalenie rúrok podlahového kúrenia. Znížením potrebnej hrúbky konštrukcie je zabezpečené aj menšie zaťaženie stropnej konštrukcie, čo je často veľkou výhodou najmä pri rekonštrukciách podláh v starších domoch.

 


Viete, kde sa nachádza najbližšia betonáreň pri Vašej stavbe? Poradíme Vám!

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať