Poslať na mail

V predošlej časti sme predstavili prvých päť najčastejších konštrukčných omylov, počnúc plánovaním a izoláciami. V druhej časti nás čaká ešte ďalších 6. A stoja za to.

 

chyby-konstrukcne-6

 

6. Neodborná izolácia pod terasami a balkónmi

Neplatí to len pre rodinné domy. Platí to aj pre rekonštrukcie bytov, či nadstavieb bytov. Najmä u novostavieb, sú veľmi žiadané terasy, ale mnohokrát nedbalé riešenia odtoku vody, hydroizolácie a tepelnej izolácie spôsobí veľký problém vám, alebo susedom. Presakovanie vody, alebo jej kondenzácia v dôsledku chybnej, alebo nevhodnej hydroizolácie a nedostatočného zateplenia je najčastejším problémom stavieb všeobecne a verte, po pár rokoch to budete musieť nechať sanovať. A to stojí…

 

chyby-konstrukcne-2

 

7. Odpad a kanalizácia

Veľmi častým problémom je aj nedostatočné vyspádovanie sanity a odvod splaškov do kanalizácie, pokiaľ máte takto „utopený“ odpad pod vašimi základmi, napojenie najmä na vzdialenejšiu verejnú kanalizáciu môže byť problém, pretože skutočne minimálny spád je 1 cm na 1 m odvodovej rúry. To je však minimum. Preto si vždy pred zahájením stavby zistite (nie v projekte, ale fyzicky v realite), ako hlboko sa nachádza verejná kanalizácia. Stavbu a odpad musíte podriadiť tomuto.

 

chyby-konstrukcne-3

 

8. Chyby v realizácii zámkovej dlažby

Problémom s realizáciou zámkovej dlažby sme sa venovali už vo viacerých článkoch (chyby pri kladení voľnej dlažbyoprava zámkovej a voľne kladenej dlažby). Takže to iba zhrnieme. Váš dodávateľ chce čo najskôr dokončiť svoje dielo, pretože už môže „presunúť“ svojich pracovníkov na inú, novú zákazku. Takže najčastejšie ide o nedodržanie pracovných postupov a predpísaného podložného materiálu. Rýchle zhutnenie podložia je častokrát nedostatočné a položená dlažba sa začne po zaťažení (niekedy aj bez záťaže) napríklad parkujúcim autom prepadať. Do roka a do dňa musíte celú dlažbu znovu rozobrať a znovu dosypať a zhutniť nanovo podložie. Proste pakáreň. Verte, toto sa deje veľmi často.

 

chyby-konstrukcne-4

 

9. Domácky zmajstrované prestupy

Sú to napríklad vyvedenie anténnych káblov cez strechu, hlavice na odvetranie, komíny, vývody na klimatizačnú jednotku, odvetranie sanity, hromozvody vedúce cez omietku a podobne. Prestupom sa nevyhneme na žiadnej stavbe, avšak je rozdiel ako sa to spraví. Mnoho „majstrov“ pri tom urobí svoju dokonalú prácu a dolepí to silikónom. Ja ich volám majster montážna pena a majster silikón. Všetko tým vyriešia a hneď. Na mesiac. Niekedy aj kratšie. Niektoré firmy majú vo svojom sortimente rôzne produkty, ktoré takéto problémy už riešia. Tu sa neoplatí šetriť, ale nechať to dobre spraviť.

 

chyby-konstrukcne-5

 

10. Nesprávne izolovaný sprchový kút

Je jedno, či váš sprchový kút má vaničku, alebo je robený moderne – na úroveň podlahy. Pokiaľ sa nedodrží postup a použitie špeciálnych niekoľko násobných hydroizolačných náterov a rohových pásov, začne vám po čase voda presakovať. Žiaden silikón vás nezachráni. Pokiaľ sa vám to deje, musíte znovu rozobrať celý kút a urobiť celú montáž na novo.

 

chyby-konstrukcne-1

 

11. Fyzická neprítomnosť investora

Posledný bod je asi najdôležitejší. Hovoríte, že nemáte na to čas? Teda dobre. Na Slovensku budete ľutovať. Každý investori by mal byť na svojej stavbe počas výstavby v každom kľúčovom momente, avšak minimálne 1-2 krát za týždeň. A je jedno, či si to dávate robiť na kľúč, alebo nie. Takisto platenie extra stavebného dozoru nemusí dopadnúť najlepšie. Preto buďte tam, pretože ani Váš dozor, ani dodávateľ stavby tam s vami po dokončení stavby nebudú bývať. A oni to tak zväčša berú. Bohužiaľ.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať