Poslať na mail

Záhrada býva kameňom úrazu veľmi často. Keďže naša predstavivosť sa končí múrmi domu, potrebovali sme pomoc. Mali sme iba nejasnú predstavu o tom, čo chceme a čo nie, ale nedokázali sme to všetko dať do jedného celku a na niektorých detailoch sme sa nevedeli s manželkou dohodnúť.
Sivý betón v pestrej záhrade
Betón už dávno nie je len sivým betónom, ktorý v kultivovanej záhrade pôsobí ako päsť na oko. Súčasné možnosti jeho aplikácie betón predurčujú ako spoľahlivý a nenáročný materiál na dotvorenie exteriéru aj ako zaujímavý prvok rôznych záhradných úprav. Betón sa do záhrad vracia v novej inovovanej podobe. V spojení so zaujímavou výsadbou a farbou je veľmi atraktívny a netreba mať z jeho použitia žiadne obavy. V súčasnosti sa betónové prvky v modernej záhrade uplatňujú nielen vo forme rôznych exterierových dlažieb, či betónovych chodníkov. Čoraz viac sa do popredia dostávaju rôzne dizajnérske riešenia väčších plôch, ktoré korešpondujú s celkovým charakterom stavby a výsadbou v záhrade. Na druhej strane, veľkej obľube sa tešia rôznorodé betónove prvky, akými su kvetináče, hranty, záhradné grily, lavičky či iné zaujímavé akcenty záhrad.

Ako používať doplnky v záhrade?
Existuje niekoľko základných pravidiel, ako by sme mali pracovať s doplnkami, ktoré chceme do záhrady umiestniť. Jedným z najdôležitejších pravidiel je uvedomiť si veľkosť svojej záhrady. Čím je záhrada menšia, tým menší prvok by sme do nej mali zakomponovať. Veľký objekt by ju mohol ešte viac vizuálne zmenšovať. V menších záhradách rovnako vyniknú prvky s menšími detailmi, ktoré z veľkých vzdialeností zbytočne zanikajú. Ak chceme, aby náš betónový prvok vynikol, pri rozhodovaní o farebnosti záhrady je dôležité, aby bol v kontraste s farebnosťou okolitej výsadby.

Keď sme dostali návrh, že nám architekt naprojektuje našu záhradu, veľmi sme sa potešili. Ako takmer všetci záhradní laici sme aj my presne vedeli, čo tam chceme, čo tam nechceme. Nevedeli sme ale, ako to usporiadať. Manželka chcela v okolí domu menej trávnatej plochy. Obávala sa, že sa okolo domu vytvoria vyšliapané chodníčky, čo by hlavne v daždivom počasí mohlo mať katastrofálne následky pre náš trávnik. Ja som však zástancom zelene. Ak máte problém dohodnúť sa už pri tráve, potom je lepšie nechať to na odborníka. Po stretnutí s ním sme mu povedali naše požiadavky, a potom nám zostávalo už len čakať na jeho projekt. Ako to celé dopadlo, uvidíte na obrázkoch. Len prezradím – my sme s výsledkom nad mieru spokojní.

Architekt radí

Pri budovaní záhrady, ale aj záhradnej chatky by som majiteľom poradil dobre si naštudovať literatúru o jazierkach, dobre navrhnúť pomery zón v jazierku alebo návrh a následnú realizáciu ponechať na odborníka. Výsadbu rastlín robiť tak, aby mali dobré podmienky na rast. Iné životné podmienky majú tieňomilné, svetlomilné, vlhkomilné a suchomilné rastliny, a to je potrebné si ešte pred výsadbou uvedomiť.

Ako architekt vnímam dom a záhradu ako celok. Rodinný dom nebol navrhovaný na mieru, ale bol použitý katalógový projekt. Záhradu väčšinou ovplyvňuje okolie, v našom prípade dom a okolitá zástavba. Pri akomkoľvek návrhu, či sa jedná o urbanistickú štúdiu alebo návrh záhrady je dôležitý „genius loci“ čiže duch miesta. Keďže dom má rustikálny charakter, návrh sa tejto skutočnosti prispôsobil. Vo všobecnosti sú dve hlavné možnosti návrhu a tvarovania záhrady. Buď zvolíme rozvoľnenú, organickú alebo striktne organizovanú, prípadne až ortogonálnu formu. Ako už bolo spomenuté dôležité je okolie –genius loci.

Hlavné požiadavky investorov boli:

  • v čo najväčšej miere zakomponovaťdo návrhu trávnik (požiadavka majiteľa domu),
  • okrasnú časť prepojiť s úžitkovou,
  • v úžitkovej časti záhrady by mali byť prevažne ovocné stromy,
  • vytvoriť priestor na relax a hry (šport),
  • vytvoriť státie pre druhé auto vedľa garáže,
  • všetky „pešie ťahy“ v záhrade vytvoriť pomocou zapustených kamenných alebo betónových dielcov, prípade zatrávňovačov,
  • celá záhrada musí pôsobiťupratane.

legendaRez.jpg-OKPôdorys:
1 – borievka Compressa
2 – smrekovec Pendula
3 – vajgélia kvetnatá
4 – borievka čínska
5 – smrek pichľavý
6 – smrek strieborný
7 – okrasná odroda čerešne
8 – ovocné stromy – sad
legendaPodorys.jpg-OK9 – kvetinové záhony
10 – tis červený
11 – tuja západná
12 – živý plot – tuja
13 – pavinič/brečtan
14 – javor dlaňovitolistý
15 – magnólia

 

 

16 – tavoľník japonský                   17 – lekno žlté
18 – pálka                                        19 – kosatec nemecký
20 – dráč Thumbergov                  21 – borovica kosodrevina
22 – borovica                                   23 – smrekovec opadavý
24 – smrek pichľavý

Zvolil som jednoduché riešnie. V prvom rade som zmenil umiestnenie altánku, ktorý mal byť podľa želania majiteľov umiestnený hneď pri terase. Altánok spolu so záhradným kozubom som presunul do časti záhrady, kde sa prelína okrasná záhrada s úžitkovou. Pri návrhu je dôležté, aby majitelia v koncepte našli svoje požiadavky, aby s nim boli stotožnení, aby sa im to jednoducho páčilo a aby bol aj architekt spokojný. Myslím, že sa nám to v konečnom dôsledku podarilo.


Pozemok má v súčasnosti po výkopových a terénnych úpravach dve úrovne. V nižšej časti je dom s garážou. Tu som vytvoril akýsi prstenec okolo celého domu. Túto krivku vytvára chodník v trávniku a prispôsobujú sa mu tvarom aj ostatné časti, akými sú jazierko, miesta s menšími či väčšími drevinami a podobne. Dá sa povedať, že hlavnú geometriu záhrady ovplyvňuje práve už spomínaný prstenec. Túto krivku chodníčka vedúceho okolo domu som zvolil tak, aby sa plynulo napojila na líniu zatrávňovačov vedľa gáraže.

Hlavolam pre architekta vyriešený

Jazierko je strednej veľkosti a jeho tvar je navrhnutý s využitím overených poznatkov o záhradných jazierkach: je rozdelené na zóny. Prvou je pobrežná zóna, ktorá ale celkom nesúvisí s procesmi v jazierku. Fungovanie a celý biosystém ovplyvňujú nasledovné zóny, ich tvar a veľkosť. Močiarna zóna s hĺbkou vody do 20 cm je pre jazierko nevyhnutná. Tu sa odohráva prirodzená filtrácia, rozklad odumretých zvyškov rastlín baktériami, rozmnožovanie rýb a iných obyvateľov jazierka atď. V plytkej zóne s hĺbkou 30 –70 cm rastú vodné rastliny, lekná, leknice a pod nimi sa zhromažďujú ryby. Hlboká zóna s hĺbkou do 2 m zabezpečuje hlavne stabilitu teploty vody v letných a zimných mesiacoch. Pre prežtie rýb v jazierku aj počas zimných mrazov musí mať jazierko minimálnu hĺbku 1300 mm.

Celý návrh a aj výber rastlín je ovplyvnený myšlienkou „od lužných lesov až po kosodrevinu“. Ide tu jednak o typ rastlín, podmienky rastu, ale aj o kompozíciu. Gradácia vytvorená zemnými prácami je ešte podporená umiestnením rastlín. Táto myšlienka sa týka hlavne terasovitej časti záhrady, ktorá predeľuje okrasnú časť a ovocný sad. „Lužné lesy“ zastupuje záhradné jazierko s rastlinstvom v hlbinnej, plytkej, močiarnej a pobrežnej zóne. Od tejto časti sa dostávame cez paprade, borievky až po smreky a borovice. Stromy plynulo nadväzujú na výšku ovocných stromov. Tento efekt sa dostaví až po rokoch a pri dobrej údržbe záhrady.

Samotný dom má veľmi členitý tvar. Záhradnými úpravami som sa snažil celý priestor zjednotiť. Záhrada je organická, rozvoľnená –nie ortogonálna, lebo prostredie a okolitá zástavba je skôr vidieckeho, prírodného charakteru ako mestského…

Terasy sú vytvorené pomocou oporných múrikov z kameňa. Ostatná časť záhrady a zastúpenie rastlín sú zaznačené v situácii a popísané v legende.

Text, návrhy, vizualizácie: Bc. Marek Pavlech
Bc. Marek Pavlech
pavlech.marek@gmail.com
http://architecture.sk/portfolio-detail/5476/bc-marek-pavlech

Marek Pavlech sa narodil v roku 1987 v Nových Zámkoch. Býva v Starej Turej. V súčasnom období dokončuje posledný ročník na FA STU v Bratislave. Popri tom sa venuje navrhovaniu nových budov, rekonštrukciám, návrhom a realizáciám interiérov. Okrajovo sa venuje aj záhradnej architektúre, ktorá sa stala skôr jeho záľubou. Počas študií vypracoval sám alebo s kolegyňou Bc. Luciou Adamovou viacero projektov hlavne v oblasti rekonštrukcií (rekonštrukcia a návrh zvonice kostolíka v Mučíne, rekonštrukcia rodinného domu v Hrachovišti, rekonštrukcia a návrh interiérov – administratívnych priestorov v Žiline)…

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať