AGROSEV, spol. s.r.o.

AGROSEV, spol. s.r.o.

Bottova 1
Detva, 96212
Zobraziť na mape
O predajcovi

Spoločnosť Agrosev, obchodným menom AGROSEV, spol. s r.o., patrí na Slovensku medzi veľké poľnohospodárske firmy. Jej zakladateľ, Martin Malatinec, začal v roku 1998 podnikať s plnou hlavou myšlienok a nápadov, ktoré sa postupne ako podnik silnel podarilo, a aj v súčasnosti darí realizovať. Hospodáriť začínala spoločnosť v tom čase na pozemkoch v chotári obce Vígľaš, v okolí miestnej časti Pstruša . Hlavným cieľom bolo vtedy zabezpečiť mlieko pre mliekareň v Hriňovej. Firma za obdobie pôsobenia na trhu expandovala a prebrala hospodárenie po poľnohospodárskych podnikoch najskôr v Detve a Lovinobani, ktoré ukončili svoju činnosť, neskôr pribudli ďalšie, v Dúbravách, časti Želobudza, v Ponikách, Zvolenskej Slatine. Tieto kroky z dnešného pohľadu možno hodnotiť ako správne. S rozvojom mliekárenského závodu v Hriňovej, vznikala potreba nárastu produkcie živočíšnej výroby, ktorá sa výsledkami každoročne umiestňuje na popredných miestach v chovných súťažiach v rámci Slovenska. Tieto výsledky sú dosahované hlavne vďaka dobrému manažmentu, ale je to aj zásluha zodpovednej práce zamestnancov firmy. K dosiahnutiu výborných výsledkov najmä prispeli investície do novopostavenej miešarne kŕmnych zmesí a rekonštrukcie maštalí v Detve, Dúbravách v hospodárskom dvore Želobudza. Plány v živočíšnej výrobe samozrejme nekončia. Dnes sa spoločnosť intenzívne zameriava na lepšie využitie nutričných hodnôt z TTP a zužitkovaniu výstupov živočíšnej výroby v bioplynových staniciach. Prvá, vybudovaná sesterskou spoločnosťou o výkone 1MW, je prevádzkovaná v Detve a v roku 2012 bol rozšírený jej výkon na 2MW. V roku 2012 Agrosev uviedol do prevádzky vlastnú bioplynovú stanicu o výkone 1MW v Dúbravách, na farme v Želobudzi. Rastlinnej výrobe je v spoločnosti venovaná veľká pozornosť, nakoľko efektivita a kvalita živočíšnej výroby úzko súvisí s rastlinnou výrobou dosahované výsledky v týchto segmentoch výroby ovplyvňujú výsledky produkcie v bioplynovej stanici. Spoločnosť sa pri svojej činnosti drží sa filozofie, že to čo pôde hospodár venuje tak sa mu to niekoľkonásobne vráti a šetriť na pôde je luxusom, ktorý si nemožno dovoliť.

História

FV roku 2009 naša spoločnosť začala s výstavbou novej betonárky. Skolaudovaná bola koncom roku 2010. Vyrába betónové zmesi rôznych tried a receptúr, ktoré sú v súlade s normou STN 206-1. Zároveň zabezpečuje dopravu betónových zmesí autodomiešavačmi Tatra 815 s objemom 5m3, volvo s objemom 9m3 a renault s objemom 9m3 a betónpumpa scania pumi s objemom 8m3.

Mapu nie je možné zobraziť.

Podobní predajcovia