Prvky-pre-cestné-komunikácie-Parkový-obrubník-INVEST-Šaľa-220×175