Poslať na mail

Ako postupovať v prípade, že vlastníte pozemok, na ktorom sa nachádza starý rodinný dom no vy si chcete na jeho mieste postaviť nový? Je potrebné žiadať o stavebné povolenie na výstavbu nového rodinného domu alebo postačí len ohlásenie rekonštrukcie toho starého? Na tieto otázky vám odpovie skúsený odborník.

 

Podľa stavebného zákona sa môžu stavby, ich zmeny a taktiež udržiavacie práce na nich realizovať iba na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia príslušnému stavebnému úradu. Stavebné povolenie je potrebné pri stavbách každého druhu bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Taktiež sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.V prípade rekonštrukcie starého rodinného domu, teda pokiaľ ide o zásah do jeho statiky alebo o zmeny v nosnej priečke, je nevyhnutné stavebné povolenie získať. Pri rekonštrukcii domu je povolenie potrebné aj v prípade, že sa dom zväčšuje pôdorysne alebo objemovo.

 

Pri rekonštrukcii malého rozsahu alebo pokiaľ dodržíte rovnaké základy a obvodové múry starého, pôvodného  domu, je postup jednoduchší a nie je potrebné žiadať o nové stavebné povolenie, ale postačí len ohlásenie rekonštrukcie na miestnom/stavebnom úrade.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať