Poslať na mail

Výstavbu jednoduchej priečky, zvládnete aj sami. Použitím sadrokartónu sa vyhnete murovaniu a veľkému neporiadku a získate plne funkčný priestor, ktorý môže mať rôzne formy využitia. Samozrejme, je potrebné rátať s tým, že takáto priečka nemá nosnú funkciu.

Čo potrebujeme:

• sadrokartónové dosky,

• škárovací tmel a výstužnú pásku,

• kovové tenkostenné profily (CW a UW),

• príslušenstvo: samorezné skrutky TN,

• natĺkacie rozperky, pripojovacie tesnenie

• minerálnu izoláciu

Pracovný postup:

Vymeranie

Na podlahe treba vymerať polohu priečky a vyznačiť obrysovú čiaru konštrukcie. Pomocou vodováhy a pravítka si vyznačte obrysové línie priečky aj na stenách a stropoch. Pri zakresľovaní obrysov nezabudnite na celkovú hrúbku použitého materiálu (opláštenia).

priecka_1

Inštalácia vodiacich profilov

Na obvodové profily priečky (vodorovné UW profily a zvislé CW profily) treba nalepiť samolepiace pripojovacie tesnenie. Na podlahu aj na strop sa pripevnia vodiace UW profily. UW profily sa najčastejšie pripevňujú plastovými natĺkacími rozperkami. Dodržujte potrebné rozostupy rozperiek, ktoré by nemali byť viac ako 800 mm. V rohoch priečky je však potrebný podstatne menší rozostup- vzdialenosť prvého pripojenia od rohu je maximálne 200 mm. Na steny sa natĺkacími rozperkami v rovnaných rozostupoch ako pri podlahe pripevnia CW profily.

priecka_2

Skladanie konštrukcie

CW profily (stojky) treba nasunúť do vodiacich (UW) profilov tak, aby rozostupy CW profilov boli prispôsobené šírke dosiek opláštenia, čo môže byť napríklad 600 mm. CW profil musí byť asi o 10 – 15 mm kratší, ako je vzdialenosť medzi spodným a horným UW profilom. CW profily sa osádzajú otvorenou časťou v smere montáže, aby sa začínalo s pripevnením dosiek na stabilnejšej strane profilov. CW profily sa s UW profilmi nespájajú, CW profily zostávajú v UW profiloch voľne nasunuté.

priecka_3

Osadenie sadrokartónových dosiek

Sadrokartónové dosky sa osádzajú na stojato (pozdĺžnou hranou v smere zvislých profilov) a pripevňujú sa iba na zvislé CW profily samoreznými skrutkami typu TN. Odporúčaná vzdialenosť skrutiek je 250 mm. Na opláštenie treba použiť, pokiaľ je to možné, celé sadrokartónové dosky- napr. pri osadení dosiek šírky 1 200 mm a hrúbky 12,5 mm treba začínať obkladanie prvej strany priečky doskou plnej šírky. Pri práci jedbajte na to,aby vodorovné škáry susedných dosiek boli vzájomne vystriedané aspoň o 400 mm, a nedochádzalo tak k vytváraniu krížových škár. Pri podlahe je vhodné ponechať asi 10 mm širokú škáru, ktorá sa neskôr vyplní škárovacím tmelom.

Vedenie elektroinštalácií a izolácia

Na vedenie elektroinštalácií slúžia otvory v CW profiloch. Vedenie elektroinštálacie si vopred premyslite a inštalujte ju včas. Až potom sa pridá izolácia z minerálnych vlákien v celej ploche bez medzier.

priecka_finalizacia1

Finalizácia

Opláštenie priečky sa dokončí pripevnením dosiek z druhej strany. Pri opláštení z dosiek plnej šírky je potrebné začať doskou polovičnej šírky, takže oproti škáre prvej strany leží na opačnej strane priečky plná plocha dosky. Prácu ukončíte zatmelením škár medzi doskami a pri hlavách skrutiek.

Zdroj: Rigips, urobsisam.sk

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať