Poslať na mail

Dôraz kladený na príjemné a komfortné bývanie. Nízkoenergetický štandard a ekologický prístup k výstavbe vytvára predpoklad pre takéto bývanie. Ponúkame vám záverečné zhodnotenie rodinného domu z hľadiska energetickej úspornosti.

Ako každý rodinný dom aj tento má dobré riešenia, ale tak isto aj také, ktoré je ešte stále možné vylepšiť. Pozemok má výbornú orientáciu, a ak by majiteľ domu uvažoval nad stavbou dnes, určite by dom mohol spĺňať pasívny štandard. Prínosom k energetickej bilancii je, že projekt domu vychádza z oslnenia pozemku. Na slnečnú stranu orientuje izby a dennú zónu domu. Na sever sú orientované miestnosti zázemia domu (sklad, schodisko, kúpelňa).

Hodnotenie: Veľmi dobrý výber pozemku. Projekt domu má niekoľko slabín vrátane polohy garáže, ktorá zatieňuje múr obytnej zóny, takže sa neprehrieva.

[betonix]Všetci chceme stavať a bývať za čo najmenej peňazí. V tomto prípade máme veľké šťastie – energetická úspornosť ide ruka v ruke s úsporami nákladov na prechádzku domu a bytu. Bohužiaľ, na Slovensku existuje stále jeden veľký mýtus – postaviť nízkoenergetický alebo pasívny dom je automaticky drahšie ako štandardná stavba. Nie je tomu tak, ak túto úlohu zveríte architektovi hneď na začiatku a aj si vyberiete dobrého architekta. Takého, ktorý sa bude snažiť o úspory energie najmä stavebným riešením a architektonickými prvkami a nie iba technológiami a hrubšou izoláciou. Záleží tu totiž na veciach, ktoré nestoja v podstate nič. K nim patrí napríklad orientácia stavby na pozemku alebo usporiadanie jednotlivých izieb v budove. Otázka udržateľnej výstavby, ale aj užších pojmov ako zelená architektúra a pasívne domy, je zjavne dosť komplikovaná. Pre laika je často veľmi ťažké posúdiť, či ponúkaná stavba, či byt je alebo nie je ekologický, trvalo udržateľný či nízkoenergetický. Najlepším riešením je preto spojiť sa s odborníkmi – či už najať architekta a nechať si urobiť projekt pre svoj pozemok alebo sa poradiť s výrobcom stavebných materiálov, ktorý z produktov v ponuke je z hľadiska životného prostredia pre danú aplikáciu najvhodnejší.[/betonix]


Celkovo však projekt vhodne využíva danosti a osvetlenie pozemku. Svedčí to o tom, že majiteľ venoval výberu projektu náležitú pozornosť.

Hrubá stavba domu a jej kritické miesta

Keďže má dom členitý tvar, v určitých miestach vzniká priestor pre tepelné mosty. Sú to najmä výklenky, vystupujúce alebo ustupujúce časti domu, ktoré je potrebné dostatočne tepelne zaizolovať. Riziko môže vzniknúť aj pri styku terasy domu so základmi, kde môže dôjsť k prenosu chladu do konštrukcie podlahy, ktorá má menšiu hrúbku tepelnej izolácie.

Rada

Výklenky, ustupujúce a prečnievajúce konštrukcie zvyšujú energetickú náročnosť stavby a zvyšujú náklady na dodatočnú tepelnú izoláciu. Pri výstavbe energeticky úsporného domu by sme sa im preto mali vyhnúť.

Zhrnutie

Rodinný dom je vhodne situovaný na pozemku. Má správne rozvrhnutý vnútorný priestor, to znamená, že denná zóna s kuchyňou, jedálňou a obývacou izbou sú orientované na južnú stranu a priestory zázemia domu (schodisko, kúpeľňa a sklad) sú orientované na sever. Takéto usporiadanie domu vytvára priestor pre úsporu energie, prostredníctvom pasívnych solárnych ziskov, keďže miestnosti, ktoré sú orientované na slnečnú stranu, ohrievajú slnečné lúče a znižujú tak nároky na vykurovací systém. Pôdorys domu je však členitý, čo zvyšuje jeho energetickú náročnosť. V takomto prípade je potrebné tieto miesta dostatočne tepelne zaizolovať.

Text: stavebník, Ing. arch. Rudolf Hudák
Foto: stavebník
Schéma: Ing. arch. Rudolf Hudák

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať