Poslať na mail

V akej reči sa má viesť stavebný denník? (výstavba na Slovensku, majiteľ-investor zahraničný, dodávateľ Slovensko). Je to niekde presne určené?

 ODPOVEĎ ODBORNÍKA

§ 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. sa nikde neuvádza v akom jazyku sa denník má viesť.

Stavebný denník je dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku; zaznamenávajú sa v ňom všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.

Nakoľko je to úradný dokument a vzťahuje sa naň zákon o štátnom jazyku mal by byť aj vedený v jazyku úradnom, čiže v slovenčine. Vedenie denníku dvojjazyčne sa povoľuje.

 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať