Poslať na mail

Tí, ktorí radi zveľaďujete svoj životný priestor a máte vzťah k akváriovým rybičkám určite vás osloví projekt vybudovania akvária do nosnej priečky v rodinnom dome.  Ako sa dá vybudovať akvárium v novostavbe, alebo počas rekonštrukcie a akú prípravu na to treba, to všetko si povieme v nasledujúcom článku.

vstavane-akvarium-1

Tento projekt vznikol po odkúpení rodinného domu v štádiu hrubej stavby a niektoré priečky už boli vybudované a výhodou bolo, že žiadne siete, sanita, podlahy a dokonca ani omietky neboli ešte v dome realizované. Takáto realizácia je vhodná najmä pre novostavby rodinných domov, bytov, alebo pre nehnuteľnosti v rekonštrukcii.

Predtým než začnete treba mať jasnú predstavu!

Prvým predpokladom je umiestnenie akvária a takisto hrúbka steny (v našom prípade nosnej). Takisto musíte mať predstavu v akej reálnej výške akvárium bude, čo je nesmierne dôležité po položení izolácií, poterov a finálnej dlažby do priestoru domu. Nesmiete zabudnúť aj na denno-dennú praktickú starostlivosť o akvárium a kŕmenie rybičiek. Ideálna hĺbka akvária by bola 50-55cm avšak takáto hrúbka by zo steny príliš vystupovala. Keby sa dodržal na druhej strane rozmer priečky, akvárium by malo hrúbku len 28 cm a to už je príliš úzke pre život rýb a zároveň pre prístup do akvária. V tomto prípade sa to riešilo kompromisom, kde hrúbka akvária bola 35 cm. Vzhľadom na veľkosť akvária (250l) bola požiadavka majiteľa zriadiť priamo pod akváriom odtokový sifón a takisto prívod vody na vypúšťanie a napĺňanie nádrže akvária. Veď si len predstavte naplniť/vypustiť 250l akvárium 1O litrovými kýblikmi…

Rozmer akvária

Rozmer akvária je vždy smerodajný, pretože určuje minimálny rozmer stavebného otvoru. Takže v našom prípade výška/šírka/hĺbka akvária bola 45/150/35 cm. Musíte však rátať s osadením osvetlenia nad akváriom (minimálne 20cm) a zároveň z bočných strán priestor pre elektrické zásuvky a v našom prípade aj prestup pre filtračné médium a ovzdušňovač do technickej komory. (minimálne aspoň 10cm z každej strany) .

 Priebeh prác

Vzhľadom na to, že sa jednalo o nosnú priečku, bolo nutné požiadať statika o vypracovanie posudku s navrhovaným realizačným riešením. Vybudovali sa dva otvory pod sebou: jednak pre akvárium a zároveň pre  technickú skrinku v ktorej je umiestnený externý filter, ovzdušňovač a slúži ako zabudovaná skrinka pre najrôznejšie akvaristické potreby.  Po osadení prekladu ponad akváriový priestor sa v rámci celkovej elektroinštalácie osadili dve elektrické zásuvky. Jedna pre samotné závesné osvetlenie a druhá pre ohrievač, bez ktorého sa žiadne akvárium nezaobíde. Súbežne v rámci inštalácie sanity sa nainštaloval uzatvárateľný odpad (klasickým ventilom). Práce pokračovali s vysekaním otvoru pre prestupovú rúrku medzi akváriom a technickou skrinkou pre filtračnú jednotku a ovzdušňovač. Zavŕšením hrubých stavebných prác bolo vyliatie železobetónovej podesty pre akvárium, pretože jednak váha akvária po naplnení presahuje 300kg a nachádza sa pod ňou technická skrinka a zároveň akvárium svojim rozmerom presahovalo o 7 cm hrúbku steny.

Po omietnutí všetkých častí prišlo na radu samotné osadenie akvária. Ako podkladová časť medzi betónovou podestou a akváriom slúžila 1cm hrubá OSB doska a izolačný materiál podobný karimatke. Ak podesta nebola urobená v dokonalej rovine, musíte naniesť samo nivelizačný poter, ktorý dá podklad do úplnej roviny, pretože voda v akváriu vám  potom „jasne“ ukáže ako „vodorovne“ ste. Po vyhľadaní správneho stolára sme sa pustili do esteticky a funkčne najťažšej fázy a to celkové zakrytie akvária a jeho zakomponovanie do interiérových súčastí jednej aj druhej izby. Okrem estetiky musel rám plniť vysoko funkčné hľadisko a to najmä denno-denný prístup k akváriu, možnosť čistenia nádrže, výmena vody, čistenie filtra a zakrytie priehľadu z jednej izby do druhej pokiaľ si to situácia vyžaduje.

Myslíme si, že sa v tomto prípade podarilo dosiahnuť pomer medzi estetickým cítením a funkčnosťou celého osadenia a veríme, že tento článok vás bude inšpirovať k vašim vlastným projektom.

vstavane-akvarium-3

Veľkou výhodou v tomto prípade bola stavba pred realizáciou sanity a neďaleká prítomnosť odtoku vody.

vstavane-akvarium-6

Začiatok búracích prác v nosnej priečke na základe odporučení statika. Je vidieť príprava lôžka pre osadenie keramického prekladu.

vstavane-akvarium-7

Stavebný otvor po osadení keramického prekladu.

vstavane-akvarium-9

Elektroinštalácia.

vstavane-akvarium-8

Inštalácia napojenia na odpad a prestupu z akváriovej časti do technickej skrinky (je vybudovaná neskôr pod akváriom).

vstavane-akvarium-4

Príprava na zriadenie. Na obrázku je veľmi dobre vidieť betónová podesta ako aj jednotlivé vrstvy pod akváriom.

vstavane-akvarium-5

Pohľad na otvorené akvárium zo „servisnej strany“

vstavane-akvarium-12

Potreba súkromia je zabezpečená zaťahovacou roletkou z IKEA

vstavane-akvarium-11

Otvorené akvárium 

vstavane-akvarium-2

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať