Armovanie a betonáž základov

O produkte

Spoločnosť BESTAV, s.r.o. vznikla v roku 2000. Vyprofilovala sa zo spoločnosti BETAX Comp. s.r.o., ktorá pôsobila na trhu od roku 1993. Najskôr sa zameriavala na výstavbu rodinných domov, avšak v súčasnej dobe vykonáva všetky druhy stavebnej činnosti – bytovú výstavbu, administratívne a priemyselné objekty, objekty občianskej vybavenosti, komunikácie a spevnené plochy, vrátane rekonštrukcií a opráv. Disponuje tiež technikou na vykonávanie protikoróznej ochrany kovových a betónových konštrukcií pieskovaním a metalizáciou hliníkom alebo zinkom. Dôležitou súčasťou činnosti firmy je vlastná betonáreň, na ktorej vyrába všetky druhy certifikovaných transportných betónov ako pre vlastnú výstavbu, tak aj pre ďalších odberateľov. Transport betónových zmesí spoločnosť zabezpečuje vlastnými domiešavačmi.

Spoločnosť má 25 kmeňových zamestnancov, avšak viacero zmluvných partnerov, s ktorými spolupracuje od začiatku svojej činnosti. Tým je schopná zabezpečiť výstavbu v celom rozsahu stavebnej výroby.

Spoločnosť disponuje stavebnými strojmi a stavebnou mechanizáciou. Sídlo spoločnosti sa nachádza vo vlastných priestoroch, kde má administratívno-technickú budovu, stavebný dvor, sklady a dielne.

Spoločnosť pri svojej činnosti dôsledne dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany životného prostredia.

Viac info nájdete tu.

Výrobcovia produktu
Podobné produkty