Kolaudácia je jednou z posledných fáz stavebného konania. Cieľom kolaudačného procesu nehnuteľnosti je získanie kolaudačného rozhodnutia, ktoré vás oprávňuje nehnuteľnosť využívať. Kolaudačné rozhodnutie vám po splnení stanovených predpokladov vydá stavebný úrad, na ktorom ste vybavovali stavebné povolenie.

Najnovšie články
Pri stavbe domu by vás mohlo taktiež zaujímať