Poslať na mail

–       Obvodné  úrady:

http://obvodny.urad-online.sk/

 

–       Miestne úrady:

https://www.slovensko.sk/sk/institucie/miestne-urady

 

–       Obecné úrady:

http://www.minv.sk/?spolocne-obecne-urady

 

–       Obvodné úrady životného prostredia:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_zivotne-prostredie

 

–       Bývanie:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_byvanie

 

–       Úrad pre reguláciu sieťových odvetví:www.urso.gov.sk

 

–       Úrad geodézie, kartografie a katastra SR: www.geodesy.gov.sk

 

–       Telekomunikačný úrad SR:  www.teleoff.gov.sk

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať