Vypočítajte si rýchlo a jednoducho koľko materiálu potrebujete pre váš projekt

Schodisko - doskové
Zadajte vyžadované hodnoty pre výpočet spotreby materiálu.
Podesta
Podesta (schodiskové odpočívadlo) je vodorovná plošná konštrukcia, ktorá spája alebo ukončuje schodiskové ramená.
Medzipodesta
Medzipodesta je medzipodlažné odpočívadlo, ktoré spája dve alebo viaceré schodiskové ramená.
Schodiskové rameno
Výpočet objemu
Výpočet objemu
Výpočet spotreby materiálov - Interiérové schodisko
Cement
alebo použite
Kamenivo
alebo použite
Prísady
Výpočet spotreby materiálov - Exteriérové schodisko
Cement
alebo použite
Kamenivo
alebo použite
Prísady
Pri konštrukciách vystavených pôsobeniu mrazu alebo posypových solí odporúčame zvážiť použitie plastifikačných a prevzdušňovacích prísad!

Návrh zloženia pre pevnostnú triedu C 16/20. Pre vyššie pevnostné triedy odporúčame zvýšiť dávku cementu alebo použitie plastifikačných resp. superplastifikačných prísad.
Aplikačné postupy
Základová doska
Zadajte vyžadované hodnoty pre výpočet spotreby materiálu.
Výpočet objemu
Výpočet spotreby materiálov
Cement
alebo použite
Kamenivo
alebo použite
Prísady
Pri betonážach pri nízkych teplotách odporúčame použiť cement Extracem!
Od objemu napr. 3 m3 by sme mohli odporučiť objednať betón z betonárne cez Holcim betón

Doporučujeme prikryť fóliou.

Návrh zloženia pre pevnostnú triedu C 16/20. Pre vyššie pevnostné triedy odporúčame zvýšiť dávku cementu alebo použitie plastifikačných resp. superplastifikačných prísad.
Aplikačné postupy
Základový pás
Zadajte vyžadované hodnoty pre výpočet spotreby materiálu.
Výpočet objemu
Výpočet spotreby materiálov
Cement
alebo použite
Kamenivo
alebo použite
Prísady
Pri betonážach pri nízkych teplotách odporúčame použiť cement Extracem!
Od objemu napr. 3 m3 by sme mohli odporučiť objednať betón z betonárne cez Holcim betón

Návrh zloženia pre pevnostnú triedu C 16/20. Pre vyššie pevnostné triedy odporúčame zvýšiť dávku cementu alebo použitie plastifikačných resp. superplastifikačných prísad.
Aplikačné postupy
Múrik, oporný múr
Zadajte vyžadované hodnoty pre výpočet spotreby materiálu.
Výpočet objemu
Výpočet spotreby materiálov
Cement
alebo použite
Kamenivo
alebo použite
Prísady
Pri betonážach pri nízkych teplotách odporúčame použiť cement Extracem!
Od objemu napr. 3 m3 by sme mohli odporučiť objednať betón z betonárne cez Holcim betón

Návrh zloženia pre pevnostnú triedu C 16/20. Pre vyššie pevnostné triedy odporúčame zvýšiť dávku cementu alebo použitie plastifikačných resp. superplastifikačných prísad.
Aplikačné postupy
Chodník a vonkajšie plochy
Zadajte vyžadované hodnoty pre výpočet spotreby materiálu.
Výpočet objemu
Výpočet spotreby materiálov
Cement
alebo použite
Kamenivo
alebo použite
Prísady
Od objemu napr. 3 m3 by sme mohli odporučiť objednať betón z betonárne cez Holcim betón. Pri konštrukciách vystavených pôsobeniu mrazu alebo posypových solí odporúčame zvážiť použitie plastifikačných a prevzdušňovacích prísad!

Návrh zloženia pre pevnostnú triedu C 16/20. Pre vyššie pevnostné triedy odporúčame zvýšiť dávku cementu alebo použitie plastifikačných resp. superplastifikačných prísad.
Aplikačné postupy
Cementový poter
Zadajte vyžadované hodnoty pre výpočet spotreby materiálu.
Výpočet objemu
Výpočet spotreby materiálov
Cement
alebo použite
Kamenivo
Prísady
Minimálna odporúčaná hrúbka cementového poteru 5 cm. Dodržujte veľkosť dilatačných celkov a rozmiestnenie pracovných škár. Pri realizácii plôch väčších ako 6 m2 alebo pri plochách komplikovanejších pôdorysných tvarov odporúčame kontaktovať profesionála/realizačnú firmu. Po zatvrdnutí betónu cementový poter ošetrite kropením vodou alebo prikrytím fóliou. Chráňte pred prievanom a priamym slnečným žiarením. Pri teplote nižšej ako 10 °C sa neodporúča realizovať cementový poter. Od objemu 3 m3 odporúčame objednať betón z betonárne Holcim.

Návrh zloženia pre pevnostnú triedu C 16/20. Pre vyššie pevnostné triedy odporúčame zvýšiť dávku cementu alebo použitie plastifikačných resp. superplastifikačných prísad.
Aplikačné postupy
Malta na murovanie - Profimalt
Zadajte vyžadované hodnoty pre výpočet spotreby materiálu.
Výpočet spotreby materiálov
Profimalt
Kamenivo
Prísady
Návrh zloženia pre pevnostnú triedu C 16/20. Pre vyššie pevnostné triedy odporúčame zvýšiť dávku cementu alebo použitie plastifikačných resp. superplastifikačných prísad.
Aplikačné postupy
Malta na omietanie - Profimalt
Zadajte vyžadované hodnoty pre výpočet spotreby materiálu.
Výpočet objemu malty
Výpočet spotreby materiálov
Profimalt
Kamenivo
Prísady
Návrh zloženia pre pevnostnú triedu C 16/20. Pre vyššie pevnostné triedy odporúčame zvýšiť dávku cementu alebo použitie plastifikačných resp. superplastifikačných prísad.
Aplikačné postupy
Partneri sekcie kalkulačka