Poslať na mail

Príprava staveniska

Prípravu staveniska vykonáva stavebník. Ak je stavba robená svojpomocne, mala by prebehnúť dohoda s odborníkom, ktorý schváli jednotlivé pracovné postupy, prostredie a prípravu stavby.

Pracovný priestor je potrebné vyčistiť, aby bol dobre dostupný a to nie len z hľadiska pracovných aktivít, ale aj z hľadiska dostupnosti vody, elektriny a teda aj svetla.

 

Ako správne používať výrobok Profimalt

Profimalt je nový výrobok spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. určený na výrobu kvalitnej malty na murovanie, ako aj na omietanie všetkých druhov kusového staviva. Profimalt je jemne mletá zmes kvalitného slinku a jemne mletých vápencov s obsahom špeciálnych prísad, ktoré vhodne modifikujú kvalitu vyrobených mált pre rôzne aplikácie na stavbe.

Použitie na stavbe

Výroba murovacej malty pre všetky druhy kusového staviva, ako sú napr. klasické plné tehly, dierované tehly a tehlobloky, priečkovky, pórobetónové tvárnice a priečkovky, betónové tvárnice, prírodný kameň a pod. Výroba omietok na vonkajšie a vnútorné použitie najmä pri zhotovovaní jadrových omietok na uvedené typy materiálov, vhodný aj pri opravách stien a omietok. Nevhodný na výrobu betónu a betónových výrobkov. Na tento účel, prosím, použite naše výrobky Multicem a Extracem.

Základné zložky pre výrobu kvalitných mált a omietok s výrobkom Profimalt

Profimalt plne nahrádza pri výrobe mált a omietok cement, vápno a potrebné prísady, pretože všetky zložky sú už v hotovom výrobku zmiešané v správnom pomere. Pre kvalitu pripravených mált a omietok je dôležitý správny technologický postup aj pomer kameniva a vody v zmesi. Pre výrobu mált a omietok používajte kamenivo s certifikátom od výrobcu, odporúčame používať drobné kamenivo frakcie 0 – 4 mm, resp. kamenivo jemné, piesok frakcie 0 – 2 mm. Kvalita použitého kameniva/piesku je dôležitá a rozhodujúcim spôsobom ovplyvňuje vlastnosti aj trvanlivosť vyrobenej malty. Voda pre výrobu malty musí byť čistá, bez organických zlúčenín. Pitná voda je použiteľná bez obmedzení a vodu z prírodných podzemných studní je potrebné odskúšať.

Ako správne vyrobiť malty a omietky na stavbe

Výroba malty priamo na stavbe je jednoduchá, treba však dodržiavať správne dávkovanie pomeru výrobku Profimalt a piesku, ako aj množstvo vody podľa želanej konzistencie a druhu aplikácie. Výroba v bežných typoch miešačiek na stavbe zaručuje technologicky správne a dostatočné zamiešanie zmesi.

Tabuľka odporúčaného dávkovania

Malta na murovanie 25 kg (Profimalt)110 – 115 kg 16 – 18 litrov *

Malta na omietanie 25 kg 125 – 130 kg 20 – 22 litrov *

Profimalt Piesok Voda
Malta na murovanie 25 kg 110 -115 kg 16 – 18 litrov
Malta na omietanie 25 kg 125 – 130 kg 20 – 22 litrov

* Dávkovanie vody prispôsobiť vlhkosti piesku (5 – 10 %) a vhodnej konzistencii malty pre daný typ muriva.

Niekoľko praktických rád

Pre výrobu malty v bežnej miešačke na stavbe je dôležité poznať jej objem pre správne dávkovanie všetkých suchých zložiek malty a zámesovej vody. Do miešačky so známym objemom, napr. 125 l, najprv nalejeme asi 60 – 70 % potrebného množstva vody a postupne nasypeme celú dávku Profimaltu tak, aby sa rovnomerne rozmiešal. Miešame asi 1 minútu, čím sa postupne v reakcii s vodou aktivujú všetky zložky v zmesi a je možné pridávať piesok. Piesok pridávame postupne podľa odporúčania v tabuľke a konzistenciu upravíme potrebným množstvom vody. Dávka vody v tabuľke je iba odporúčaná, pretože významne závisí od skutočnej vlhkosti piesku/kameniva.

Odporúčaná doba miešania je asi 3 – 5 minút, závisí aj od postupnosti dávkovania zložiek a praktickej zručnosti. Po vypustení malty z miešačky ju treba opäť naplniť vodou a cyklus sa opakuje.

Pri práci s Profimaltom nepodceňujte svoju bezpečnosť, rozliata hotová malta je rizikový činiteľ. Noste vhodnú obuv a pracovné rukavice, vhodným spôsobom si chráňte zrak, najmä pri práci s miešadlom.

Pri manipulácii s maltou sledujte pohyb okolo seba. Správne používanie malty pri omietaní Murivo by malo byť čisté, zbavené drobných mechanických nečistôt a prachu. Otvory a praskliny by mali byť zatreté maltou. Staršie murivo treba zbaviť na povrchu zvetraných a odpadávajúcich kúskov.

Pred každou aplikáciou omietky overte nasiakavosť muriva a priľnavosť malty. Murivo s vyššou nasiakavosťou, ako aj staršie, suché a kompaktné murivo sa odporúča postriekať vodou. Staršie vlhké murivo treba najprv vysušiť. Pri zhotovovaní vnútorných jadrových omietok zabráňte prievanu v miestnostiach, pri vonkajších omietkach ich treba chrániť pred silným dažďom a prudkým slnkom.

Profimalt je určený pre spracovanie pri bežných teplotách od 5 °C. Správne používanie malty pri murovaní. Vyrobená malta je vhodná na murovanie všetkých typov kusového staviva, jej použitie v interiéri, ako aj exteriéri je bezproblémové. Konzistencia malty musí vždy zodpovedať typu a kvalite kusového staviva. Moderné a presné murovacie prvky vyžadujú vyššiu plasticitu malty, ale menšiu hrúbku murovacej škáry, čím klesá spotreba malty. Staršie materiály, najmä plná tehla, vyžadujú hutnejšiu konzistenciu na vyrovnávanie nepresností.

Murovacia malta je určená na murovanie, nie je možné ňou upravovať nedostatky v rovinnosti muriva, pretože následne môžu vznikať trhliny v murive. Profimalt je určený aj pri murovaní pre spracovanie pri bežných teplotách od 5 °C.

Miešanie malty Profimalt

–             Orientačné dávkovanie jednotlivých zložiek je uvedené na každom vreci na jeho zadnej strane

–             Pridajte najprv 2/3 dávky vody

–             Pridajte celú dávku Profimaltu a premiešajte 1 minútu

–             Pridajte 1/3 dávky piesku a premiešajte

–             Pridajte zvyšnú dávku piesku a vody a premiešajte na požadovanú konzistenciu

–             Dĺžka miešania 3 – 5 min.

–             Omietku zhotovenú z Profimaltu je možné nanášať na suchý ale i navlhčený povrch

–             Po nanesení omietky je ju možno jednoducho zahladiť

–             Pri zhotovovaní vnútorných jadrových omietok zabráňte prievanu v miestnostiach

–             Pri vonkajších omietkach ich treba chrániť pred silným dažďom a prudkým slnkom

–             Použitie Profimaltu je pri bežných teplotách od 5 °C

–             Omietka zhotovená z Profimaltu má veľmi vysokú lepivosťa je ju možné nanášať špakovaním ale i naťahovaním

–             Odporúčaná minimálna hrúbka omietky je 1 cm

–             Veľkou výhodou omietky z Profimaltu je, že je možné s ňou jednoducho vytvárať po vrstvách aj hrubšie omietky (až o hrúbke  5 – 7 cm)

 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať