Poslať na mail

Už na začiatku povieme, že vybudovať betónové schodisko pre začínajúcich domácich majstrov rozhodne nie je najjednoduchšie a rozhodne odporúčame spojiť sa so skúseným odborníkom, ktorý má takéto realizácie už za sebou…Nie je až taký problém v miešaní a vyliatí betónu, ako v správnom výpočte schodiska a príprave konštrukcie debnenia. Toto je najťažšia časť celej práce, avšak ak bolo postavené správne, tak schodisko vám pri bežnom používaní vydrží večne. V článku si popíšeme základné kroky pre správne vybudovanie takéhoto schodiska.

 

Kalkulačka spotreby materiálu – schodisko.

 
(Video návod na konci článku)

 

schody-betonove-7

 

Realizačný čas vrátane príprav: 2 týždne

 

Odhadované celkové náklady bez ceny práce: 350 €

 

 

1. Najprv trochu terminológie

Schodisko sa skladá z viacerých elementov a azda nebude na škodu, keď si ich trochu priblížime. Skladá sa zo stupnice (po ktorej stúpame), podstupnice (vertikálne zvýšenie medzi jednotlivými stupňami), jalového stupňa (plocha pred prvým schodom), výstupného stupňa (posledný schod schodiska a úroveň novej podlahy) a schodiskového ramena. Sklon schodiskového ramena je počítaný ako uhol sklonu schodiska (C) od vodorovnej úrovne podlahy.

 

schody-betonove-9

 

2. Vypočítajte potrebné rozmery schodiska

Najprv si vypočítajte kolmú výšku (A) medzi jalovým stupňom a vrchnou úrovňou podlahy , teda výstupným stupňom. Nameraná hodnota je považovaná ako výška schodiska. Ďalej si odmerajte celkovú vodorovnú vzdialenosť (B) jalového a výstupného stupňa v mieste kde bude schodisko prebiehať. Šírku schodiska v tomto prípade považujeme za konštantnú, napríklad 1 m, ale v rôznych realizáciách je dosť možné, že budete musieť zvažovať aj rôzne úpravy o výčnelky z iných súčastí konštrukcie domu. Vydeľte nameranú výšku schodiska číslom 18,4 cm, čo je ideálna výška stupňa pre pohodlné stúpanie po schodoch. Výsledné celé číslo vám povie, koľko schodov budete mať. Ak chcete dosiahnuť rovnomernosť schodov, musíte výšku posledného neúplného schodu vydeliť celkovým počtom schodov a túto hodnotu rovnomerne pripočítať k výške každého schodu. Alebo pridáte o jeden schod navyše a vydelíte výšku schodiska týmto číslom. Samozrejme toto všetko limituje aj ďalšia skutočnosť a to je vodorovná dĺžka schodiska medzi prvým a posledným stupňom, pretože minimálna dĺžka stupňa je 28 cm. Je na vás ako to nakoniec vyriešite, nič sa nedeje, že schody budú napríklad vyššie o 1 cm. Je však lepšie, keď sú stupne vyššie, ako keď je plocha stupnice menšia, ako 28 cm.

 
schody-betonove-8
 
Ešte jedna, ale dôležitá poznámka. Pokiaľ schody neskôr chcete vybaviť dlažbou, alebo drevenými stupňami, musíte zohľadniť vo vašom výpočte výšku posledného výstupného schodu o danú hrúbku pokládky a podkladovej vrstvy (napr. lepidla). Inými slovami výška posledného stupňa musí byť o túto hodnotu nižšia. Ináč hrozí to, že na konci vám posledný schod bude prevyšovať úroveň podlahy.
 
schody-betonove-5

 

3. Príprava svahu a terénu

Keďže sa budeme venovať stavbe schodov v exteriéri, pripravte si svah tak, aby hĺbka výkopu bola aspoň 15 cm. Hrúbka schodiskového ramena musí byť aspoň 10 cm kolmo na sklon schodiskového ramena v mieste konca stupňa a podstupnice a zvyšných 5 – 8 cm je nutné vysypať spevňujúcim podsypom z lámaného kameňa a pre celkové spevnenie schodiskového telesa. Namiesto lámaného kameňa môžete použiť aj staré kusy rozlámaného betónu a tehál a búracieho stavebného materiálu. Na jalovom a výstupnom schode odkopte o 10 cm viac zeminy na vybudovanie silnejšieho základu v týchto kľúčových bodoch schodiska. Svah je potrebné odkopať zhruba v sklone, ktorý budete potrebovať.

 

4. Príprava debnenia

Prichádzame k najdôležitejšej časti a to k príprave samotného debnenia pre schodisko. Toto riešenie sa nám javí ako to najjednoduchšie, ale existuje viacero spôsob ako sa to dá zrealizovať. Príprava debnenia môže domácemu majstrovi zabrať aj týždeň práce.

 

schody-betonove-4

 
Začíname tak, že si položíte pozdĺžnu dosku (1) do vopred pripraveného svahu, minimálne však 10 cm kolmo na sklon ramena schodiska v najtenšom bode, teda na spojnici stupnice a podstupnice. Ak je doska príliš úzka, musíte spojiť dve laty do kopy pomocou latiek, ktoré ale pripevníte z vonkajšej strany schodiska. Takúto dosku potom spevníte tak, že k nej zatlčiete masívne kolíky (2) aspoň na troch miestach a priskrutkujete ju k nim. Kolíky by mali byť na začiatku, na konci a v strede. Rovnakým spôsobom osadíte aj druhú postrannú dosku debnenia s tým, že dodržiavate rovnakú šírku schodu a sklonu ako prvej dosky. Vodováha je tu nevyhnutná. Toto debnenie ešte úplne na záver stiahnite aspoň na 3 miestach točeným drôtom, aby vám betón neroztiahol debnenie do nežiaduceho tvaru. To sa ale robí až po osadení jednotlivých zvislých debnení podstupníc, pretože vám potom drôt môže prekážať. V tejto fáze vysypte lôžko 5-8 cm vrstvou kameniva a položte oceľovú výstuž. Napríklad kari rohože. Keď už spravíte priečne debnenie, už sa tam nedostanete s výstužou nedostanete. Na základe výpočtu si osadíte jednotlivé zvislé debnenia (4) a je dobré nakresliť si tie schody na už osadené súbežné dosky. Zvislé debniace dosky musia byť presne tak vysoké, ako bola vypočítaná výška schodu. Dosky upevníte tak, že na vypočítané miesto priskrutkujte aspoň 4 x 4 cm hranoly (3) a na tie privrutujte samotné debnenie. Hranoly musia byť osadené 3-4 cm vyššie nad predošlým schodom, aby ste mohli schod pod nimi po vyplnení betónom pohodlne vyhladiť! Hranoly osádzame samozrejme z vonkajšej strany debnenia a v absolútne zvislej rovine! Jednotlivé priečne debniace dosky môžete zafixovať latou (5), aby zmes betónu neroztiahla formu. Debnenie je hotové a ide sa plniť!
 
schody-betonove-6

 

schody-betonove-1

 

5. Vylievanie betónom

Ešte raz si prekontrolujte miery a pevnosť debnenia. Predídete tak možných problémom. Pre plnenie doporučujeme použiť cement triedy 42,5 MPa, ale môžete použiť aj 32,5 MPa. Ten prvý je už podľa špecifikácie pevnejší a rýchlejšie vytuhne na danú hodnotu. Zmes namiešajte podľa pomeru na 1 vedro cementu, použite 4 vedrá kameniva frakcie 0/16, alebo 0/22 a pol vedra vody. Ak nemáte miešačku, určite si ju zadovážte. Je to dosť hmoty, ktorú musíte namiešať a je to skvelý pomocník. Dá sa požičať. Môžete si pozrieť aj nasledovný video návod. Začnite plniť schodisko od spodného schodu, zhutnite poriadne s drevenou latou, aby nevznikli vzduchové bubliny a rameno bolo kompaktné. Postupne plňte betón do ďalších schodov. Pokiaľ betonáž nestihnete v jednom dni, vždy si dokončite jeden schod a môžete pokračovať s novou betonážou nasledujúci deň. Každý stupeň pekne vyhľaďte do roviny, alebo do mierneho sklonu smerom von. Je to pre prípad, aby vám dažďová voda nestála na schodoch. Spotrebu cementu, kameniva a vody pre betón si môžete vypočítať v našej kalkulačke. Pri väčšom objeme ako 3 m3 môžete uvažovať aj o dodávke hotového transport betónu z blízkej betonárne, pokiaľ vám to dispozícia stavby umožňuje.

 
schody-betonove-2
 
schody-betonove-3

 

6. Odformovanie

Aj keď betón dosiahne svoju deklarovanú pevnosť po 48 hodinách, nechajte predsa len debnenie dlhšie stáť, povedzme 1 týždeň. O to viac to platí v jesenných a jarných termínoch. Nič sa nestane, keď schodisko sporadicky pokropíte vodou, pretože rýchlo tuhnúci betón môže prasknúť. Po odformovaní dávajte ešte pozor na hrany schodov a veľmi ich nezaťažujte.

 

 
Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať