Rekonštrukcie hrubej stavby, od základov až po strechu rodinného domu, patria azda medzi tie najzložitejšie. Nie vždy je ich na prvý pohľad vidno, a preto treba veľakrát doslovne pátrať po príčine problémov. Na povrch sa totiž dostanú až v podobe dôsledkov, akými sú  napríklad zatečené, plesnivé či popraskané steny. Práve z dôvodu, že taká popraskaná stena nie je len vecou zlej maľovky, ale môže sa za ňou ukrývať množstvo iných, vážnejších problémov, odporúčame ponechať takýto typ rekonštrukcie na odborné realizačné firmy. Opravy hrubej stavby a jej jednotlivých častí sa tiež spájajú so sezónnosťou. Takéto práce sa nedajú realizovať za každej teploty a počasia. Aj s týmto problémom vám ľahko poradí kvalifikovaný odborník. Ak sa predsa len rozhodnete rekonštruovať niektoré časti hrubej stavby sami, nechajte sa inšpirovať našimi praktickými návodmi ,,ako na to“.

Najnovšie články
Pri stavbe domu by vás mohlo taktiež zaujímať