Pred tým ako začnete na svojom pozemku realizovať akékoľvek stavebné práce, je potrebné aby ste príslušný stavebný úrad požiadali o vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie potrebujete na stavbu domu, ale aj prístavbu, nadstavbu, či inú zmenu. Na každom stavebnom úrade vám poskytnú presné informácie o tom, čo má žiadosť o vydanie stavebného povolenia obsahovať a aké prílohy je potrebné k nej priložiť. Stavebné povolenie spolu s kvalitnou projektovou dokumentáciou sú dva najdôležitejšie dokumenty pri zahájení stavby vášho vysnívaného rodinného domu.

Najnovšie články
Pri stavbe domu by vás mohlo taktiež zaujímať