Poslať na mail

Betón predstavuje v súčasnosti jeden z najvyužívanejších stavebných materiálov, keďže ponúka hneď niekoľko výhod. Rozsah jeho použitia je takmer neobmedzený, využitie nájde pri jednoduchých, ale aj zložitejších stavbách a konštrukciách. Okrem toho je známy svojou vysokou odolnosťou, dobrou tvarovateľnosťou čerstvého betónu a rýchlosťou spracovania. Nech už chystáte akúkoľvek prácu s betónom, venujte pozornosť niekoľkým zásadám, ktoré vám pomôžu predísť prípadnému neúspechu spôsobenému nepriaznivým počasím.

 

Predtým ako začnete s betónovaním je podstatné zohľadniť teplotu okolitého vzduchu, a taktiež teplotu betónu. Pokiaľ stále váhate, či sa do betónovania predsa len pustiť, vyššie uvedené stavebné počasie vám poskytne bližšiu nápovedu. V nasledujúcich riadkoch sa zameriame na celý postup pri betónovaní v mraze a za chladného počasia, ktorý  môžeme rozdeliť na tri hlavné fázy:

 

1. fáza – plánovanie a príprava

Požadovanú teplotu betónu môžeme dosiahnuť napríklad, jednoducho, ohrevom vstupných surovín. Používajte teplú zámesovú vodu a kamenivo. Na prípravu betónu použite nezmenené množstvo vstupných surovín okrem cementu. Zvýšte jeho obsah v zmesi  alebo použite cement s vyšším vývinom tepla. Vhodné je tiež použitie plastifikačnej prísady čím znížite hodnotu vodného súčiniteľa, teda hmotnostného pomeru vody a cementu. Aby ste urýchlili tuhnutie betónu a tým aj jeho počiatočnú pevnosť, použite bezchloridový urýchľovač tuhnutia. Pri zhotovovaní debnenia využite materiály s dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami ako napríklad drevo.

 

betonovanie-ukladanie

 

2. fáza – ukladanie a zhutňovanie

Predtým ako začnete s ukladaním betónu, uistite sa, že základová pôda, prípadne konštrukčné prvky nie sú zamrznuté. Z debniacich plôch a výstuže odstráňte všetok ľad a sneh, no určite nie pomocou vody, ale tepla. Následne, vopred zohriaty betón, čo najrýchlejšie uložte do takto pripraveného debnenia a zhutnite. Počas spracovania a ukladania betónu pri vonkajšej teplote vzduchu medzi + 5 °C a – 3 °C nesmie teplota čerstvého betónu klesnúť pod + 5 °C. Pri teplote vzduchu pod – 3 °C musí byť teplota minimálne + 10 °C. Pokiaľ ale pracujete na náročnejších konštrukciách uistite sa, že teplota čerstvého betónu neklesne pod + 10 °C.

 

betonovanie-teplomer

3. fáza – ošetrovanie betónu

Teplota povrchu betónu by nemala klesnúť pod hranicu 0°C až kým nedosiahne hodnotu pevnosti v tlaku 5N/mm2. Bezodkladne po uložení betónu je preto potrebné zamerať sa na ochranu povrchu betónu, a to zakrytím, najlepšie využitím tepelno-izolačnými rohožami. Povrch betónu tak počas vytvrdnutia ochránite nie len proti nízkym vonkajším teplotám, proti prievanu, ale aj proti strate vlhkosti, keďže jej obsah vo vzduchu je počas chladného alebo suchého počasia len veľmi malý. Podstatné je teda udržať betónový prvok, či stavbu niekoľko hodín či dní v teple.

 

betonovanie-krytie

 Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať