Poslať na mail

Podľa náročnosti stavby či konkrétnej aplikácie by si mal každý individuálny stavebník zvážiť dve možnosti betonáží – buď výrobu betónu svojpomocne priamo na stavbe, alebo profesionálnu betonáž s garantovanou kvalitou produktu a služieb.

Betónovanie svojpomocne

Pozor na kvalitu! Na svojpomocné betónovanie odporúčame použiť Multicem – univerzálny cement optimálnymi začiatočnými pevnosťami na všeobecné použitie.

Použitie

Multicem je vhodný na výrobu betónov a mált štandardnej kvality, kde sa požaduje rýchlejší nárast začiatočných pevností. Vďaka tomu bude betón rýchlo pochôdzny. Okrem toho je vhodný aj na výrobu bežného betónu a železobetónu, na výrobu poterov, mált a omietok, na výrobu výplňového betónu do dutých tvaroviek rôzneho typu, ako aj pri väčšine typov opráv a rekonštrukcií bytových a nebytových priestorov. Švajčiarska technológia použitá pri jeho výrobe je zárukou, že v každom vreci nájdete rovnakú kvalitu.

Vedeli ste že:

Betón vyrobený z Multicemu dosahuje vyššie 28-dňové pevnosti (MPa), ako sa požaduje príslušnou normou.

Všeobecné zásady betónovania

  • Pri práci s miešačkou si vždy ujasnite objem jednej zámesi betónu pre správne dávkovanie. Bežné malé miešačky majú objem 125 až 140 litrov.
  • Vodu dávkujte primerane, nadbytočná voda znižuje pevnosť a životnosť betónu. Myslite na to, že v kamenive je už asi 5 – 15 % vlhkosti.
  • Pri miešaní betónu dávajte do miešačky vždy najprv vodu, následne 3 – 4 lopaty kameniva a po premiešaní postupne pridávajte vypočítanú dávku cementu pre jednu zámes. Po rozmiešaní cementu postupne pridávajte štrk, až kým betón nebude mať požadovanú konzistenciu. Miešajte cca 3 – 5 minút.
  • Vyrobený betón ihneď uložte, v chladných mesiacoch pracujte rýchlo a zabráňte strate teploty čerstvého betónu tak, aby neklesla pod 5 °C.
  • Ak je betón uložený do debnenia, dbajte na správne zhutnenie, či už ručne, alebo vibrátormi.
  • Betón po uložení chráňte pred slnečným žiarením, silným vetrom, prudkým dažďom, ale aj pred chladom a mrazom, čo zabezpečíte plachtou, fóliami alebo mechanickými zábranami.
  • Predtým, než začnete betónovať, presvedčte sa, že miesto pokládky betónu je čisté, debnenie dostatočne pevné aj tesné a rozvoz betónu po stavbe bude plynulý.

 


Viete, kde sa nachádza najbližšia betonáreň pri Vašej stavbe? Poradíme Vám!

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať