Poslať na mail

Po úspešnej kolaudácii vášho rodinného domu je ten správny čas presťahovať sa a užívať si všetky jeho výhody. Okrem balenia do škatúľ, zariaďovania interiéru a projektovania záhradky je však potrebné myslieť aj na isté úradné záležitosti. V prvom rade ide o zmenu trvalého pobytu, ktorá z vás urobí ,,právoplatného“ obyvateľa vašej novostavby. Poradíme vám, na čo všetko treba pri sťahovaní myslieť, ktoré inštitúcie navštíviť a ako vybaviť všetko čo najjednoduchšie.

Zmena trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu sa ohlasuje bezplatne v mieste nového pobytu v ohlasovni mestského, miestneho alebo obecného úradu.Ohlásenie sa podáva na základe vypísania prihlasovacieho lístka na trvalý pobyt, pričom v mieste bývalého trvalého pobytu sa odhlasovať netreba. Na ohlasovanie zmeny si pripravte:

–       Platný občiansky preukaz, pri deťoch do 15 rokov aj originál rodného listu, pričom pri ohlasovaní zmeny musí byť prítomný aj jeho zákonný zástupca s platným občianskym preukazom,

–       originál výpisu z listu vlastníctva alebo originál nájomnej zmluvy spolu s písomným potvrdením o súhlase nájomcu s prihlásením na trvalý pobyt nájomníka,

–       pri zmene rodinného stavu aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode.

Nové doklady pri zmene trvalého pobytu

Zmena trvalého pobytu ovplyvní aj viacero vašich dokladov, preto treba žiadať o ich nové vydanie.

–       Občiansky preukaz

o   Do 30 dní po zmene trvalého pobytu je potrebné osobne požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Za jeho vydanie v lehote do 30 dní budete platiť správny poplatok 4,5 eura. O vydaní nového občianskeho preukazu a možnostiach jeho prevzatia vás Policajný zbor oboznámi prostredníctvom sms správy.

–       Zdravotný preukaz- kartička poistenca

o   Zdravotnej poisťovni je potrebné zmenu trvalého pobytu nahlásiť do 8 dní osobne, emailom alebo poštou. Ak už máte vybavený nový občiansky preukaz, postačí vám na vybavovanie novej kartičky poistenca. Ak takýmto občianskym preukazom ešte nedisponujete, novú kartičku poistenca vám vydajú na základe potvrdenia o pobyte, za ktoré sa však pripláca.

–       Evidenčné číslo

Do 15 dní je potrebné za 33 eur prehlásiť vozidlo v evidencii a pri sťahovaní sa do iného okresu aj požiadať o nové evidenčné číslo na polícii. Pôvodnú evidenciu pritom netreba osobitne rušiť. Nové evidenčné číslo sa vybavuje na základe vyplnenej žiadosti o zapísanie vozidla do evidencie, pôvodne vydaného osvedčenia o evidencii, technického preukazu, potvrdenia o poistení z pôvodného okresu, platného občianskeho preukazu so zapísaným novým trvalým pobytom. V prípade podnikateľa je potrebný aj výpis z Obchodného registra, či živnostenský list so zapísaným novým sídlom a ak je vlastník vozidla zastupovaný inou osobou, je potrebné predložiť aj úradne overené splnomocnenie.

–       Zbrojný preukaz

Preukazy neovplyvnené zmenou trvalého pobytu

Poľahčujúcou okolnosťou je, že doklady, akými sú cestovný pas alebovodičský preukaz nie je potrebné pri zmene trvalého pobytu meniť, nakoľko neobsahujú údaje o adrese.

Ohlásenie zmeny trvalého pobytu príslušným inštitúciám

Po zmene trvalého pobytu je potrebné o nej upovedomiť viacero inštitúcií. Vzhľadom na premyslený pokutový systém v niektorých z nich sa neoplatí na ohlásenie zmeny trvalého pobytu zabudnúť. Ide najmä o ohlásenia zmeny pobytu v nasledujúcich inštitúciách:

–       Sociálna poisťovňa

Do 8 dní musia  Sociálnej poisťovni ohlásiť zmenu trvalého pobytu osobne, poštou alebo emailom podnikatelia (živnostníci aj SZČO), dobrovoľne poistené osoby, budúce mamičky na materskej dovolenke a mamičky na rodičovskej dovolenke, dôchodcovia a iné osoby, ktoré poberajú dávky sociálneho poistenia. Za zamestnanca ohlasuje takúto zmenu jeho zamestnávateľ.

–       Daňový úrad

Ak podnikateľ mení sídlo podnikania, treba zmenu sídla nahlásiť aj daňovému úradu.

–       Odbor živnostenského poistenia

Do 15 dní je potrebné osobne oznámiť každú zmenu v údajoch.

–       Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa zmena trvalého pobytu ohlasuje osobne, poštou alebo emailom bez dodatočného poplatku.

–       Katastrálny úrad

Do 30 dní sa zmena trvalého pobytu nahlasuje osobne alebo poštou  aj na správu katastra, kde sa novostavba nachádza, a to na základe vyplnenia žiadosti o vyznačenie zmeny trvalého pobytu.

–       Zamestnávateľ

Zamestnávateľ ohlasuje zmenu trvalého pobytu svojich zamestnancov Sociálnej poisťovni, preto je  potrebné oboznámiť ho s takouto skutočnosťou.

 

–       Banka, poisťovňa, správca dôchodkového poistenia

–       Mobilný operátor

–       Správca bytového domu

–       Kluby, poskytovatelia zľavových kariet a iné spoločnosti

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať