Presné tvárnice pre obvodové a nosné steny

Kategórie produktu
Produkt nájdete
O produkte
  • Unikátne tepelnoizolačné vlastnosti
  • Jednoduché a rýchle murovanie
  • Žiadne tepelné mosty
  • Vysoká požiarna odolnosť
  • Jednoduché rezanie bez odpadu
  • Vysoká pevnosť v tlaku
  • Nízka objemová hmotnosť
  • Ekologická nezávadnosť

Použitie

Nosné a nenosné obvodové a vnútorné steny, stužujúce, výplňové a požiarne steny v interiérech 

Profilovanie

Presné tvárnice hrúbky 200 mm a 499 mm sa vyrábajú s hladkými styčnými plochami, Presné tvárnice hrúbky 250 mm, 300 mm a 375 mm sa vyrábajú s dvojitým perom a drážkou, prípadne s úchopnými kapsami. 

Rozmerová tolerancia

Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm 

Stupeň horľavosti

Podľa „Rozhodnutia 96/603“ Európskeho hospodárskeho spoločenstva je výrobok zaradený ako materiál so stupňom horľavosti „A“ bez skúšania a spĺňa kritéria triedy „A1“ podľa STN EN 13501-1 

Viac info o tomto produkte nájdete tu.

Realizátori

Top Roof s.r.o.

http://toproof.sk/
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce

Tauber,s.r.o.

http://www.tauber.sk
Drobné stavby
Hrubá stavba
Dokončovacie práce
Tepličská cesta 12
Spišská Nova Ves
0905547795

Štefan Gódány

http://www.tesar-pokryvac1.meu.zoznam.sk/
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce

Miroslav Zapalač

http://www.spolahlivastrecha.sk/bramac-majster/miroslav-zapalac/63
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce

Miroslav Kapák – PRODOMONT

http://www.prodomont.sk
Drobné stavby
Hrubá stavba
Dokončovacie práce
Podobné produkty