O spoločnosti

Sme najvýznamnejším výrobcom cementu a špeciálnych spojív na Slovensku. Okrem palety šedých cementov z cementární Rohožník a Turňa nad Bodvou vyrábame v závode Rohožník aj biely cement vysokej kvality. Výrobu transportovaného betónu zabezpečujeme v sieti prevádzok po celom území Slovenska. Priamymi dodávkami transportovaného betónu na staveniská v kombinácii so službami technicko-kompetenčného centra v maximálnej miere prispievame k plneniu požiadaviek zákazníkov. Pre našich zákazníkov dodávame kvalitné kamenivo zo štrkovní v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, Veľkých Úľanoch, Orlove a Geči. Všetky naše výrobky spĺňajú kvalitatívne kritériá EN 197-1.

Naša spoločnosť zodpovedne pristupuje k riadeniu svojich činností s cieľom zabezpečiť udržateľné a spoločensky zodpovedné podnikanie. Jedným z hlavných nástrojov, ktorým riadime kľúčové procesy, je uplatnenie systémového prístupu. Máme zavedený a certifikovaný integrovaný systém riadenia, ktorý zahŕňa:
• Systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008
• Systém riadenia bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2007
• Systém ochrany životného prostredia podľa ISO 14001:2004
• Systém riadenia kvality laboratória podľa ISO/IEC 17025:2005

Integrovaný systém manažérstva má naša spoločnosť certifikovaný jedným z popredných svetových certifikačných orgánov DNV Business Assurance.

História spoločnosti

Akciová spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. pôsobí v rámci regiónu North Danube (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko) ako súčasť skupiny CRH plc a na Slovensku je vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb. Zaraďuje sa medzi významných zamestnávateľov s prínosom pre regionálny aj celoslovenský rozvoj nielen svojho priemyselného odvetvia, ale aj prostredia a komunít, v ktorom pôsobí.

Podobní výrobcovia