O spoločnosti

Techstav sa venuje betonárskej výrobe dielcov, tvárnic a stropných systémov. Dlhodobou praxou a spoluprácou so skúšobným laboratóriom firmy Betón Racio spol. s r.o. Trnava spoločnosť získala od TSÚS Bratislava certifikáty pre kompletný sortiment výroby. Spoločnosť svojim zákazníkom zároveň ponúka poradenské služby a konzultácie pri výbere a použití ponúkaných výrobkov, a to priamo v prevádzke podnikových stavebnín. Snahou Techstavu je, aby kvalita ponúkaných výrobkov a služieb v čo najväčšej miere uspokojila zákazníkov firmy.

História spoločnosti

Betonárska výroba spoločnosti Techstav bola zahájená v roku 1993 pod hlavičkou firmy Stavmet s.r.o. Trnava. Do spoločnosti Techstav s.r.o. Trnava bola celá výrobná linka prevedená v roku 1999. Výrobná linka spoločnosti, produkujúca čoraz širší sortiment výrobkov, sa nachádza už od začiatku existencie spoločnosti v Trnave.

Podobní výrobcovia