Poslať na mail

Často skloňovanou vlastnosťou pri výbere krytiny je hmotnosť. Stavebníci sa obávajú, či im pôvodný krov unesie novú krytinu. Ak však bola pôvodne na streche pálená krytina, môže byť bez problémov vymenená za škridly Bramac, pretože jej hmotnosť na m2 je rovnaká.
Hmotnosť strechy neurčuje len samotná krytina, ale aj hmotnosť strešných lát, kontralát, tepelnej izolácie a pôsobiacich poveternostných vplyvov (sneh, ľad, dážď, vietor). Len samotný sneh môže pôsobiť na krytinu zaťažením 200 kg/m2. Pri priemernej ploche strechy 200 m2 je to záťaž až 40 ton (čo je napríklad hmotnosť tanku), ktorá pôsobí na krytinu a krov.

Preto musí byť krov dostatočne dimenzovaný bez ohľadu na hmotnosť krytiny. Pri krytine nie je potom až tak dôležitá hmotnosť, skôr robustnosť (pevnosť), ktorá musí takúto záťaž zniesť. V tomto je Bramac najlepší.

BRAMAC MAX 7°

Aj pre prípady, keď predsa len treba brat do úvahy hmotnosť strechy, má Bramac riešenie. Bramac Max 7° je najľahšou strešnou krytinou spomedzi všetkých pevných krytín na trhu. Väčší rozmer krytiny znamená použitie menšieho počtu lát, rýchlejšiu pokládku a hlavne menšiu hmotnosť na jeden štvorcový meter (až o 15 20%).

Je hmotnosť krytiny určujúca?


Pri stanovení celkovej hmotnosti strechy je potrebné zohľadniť:

 

  • hmotnosť samotnej krytiny
  • hmotnosť strešných lát
  • hmotnosť kontralát
  • hmotnosť tepelnej izolácie
  • poveternostné vplyvy

Pre názornosť vám na grafoch ukážeme, akým spôsobom a čo všetko vplýva na hmotnosť strechy. Z porovnania v grafoch vidíme, že pri výbere strešnej krytiny sa nemožno riadiť iba hmotnosťou samotnej krytiny, ale treba zohľadňovať celkové spolupôsobenie. Ak sa k výpočtu hmotnosti krytiny pridajú aj ostatné prvky strechy ako je izolácia a krokvy, vidíme, že rozdiely v hmotnostiach sa rapídne zmenšia. Po zohľadnení celej skladby strechy spolu s poveternostnými vplyvmi nie je pre celkové zaťaženie samotná hmotnosť krytiny rozhodujúca – rozdiely v hmotnostiach sa vyrovnávajú.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať