Poslať na mail

Plánujete podlahové vykurovanie? Rekonštrukciu podlahy? Už máte vybraté parkety? Potom nezabúdajte na kvalitnú podkladovú vrstvu. Poter je podkladovou vrstvou podlahy, ktorá sa vo finálnej fáze prekryje nášľapnou vrstvou- parketami, plávajúcou podlahou, kachličkami, PVC a pod. Dalo by sa povedať, že poter je dušou podlahy, kým nášľapná vrstva je jej fasádou. Ak chceme, aby fasáda bola kvalitná a dosahovala požadovanú trvácnosť, nesmieme zabudnúť na kvalitu samotnej duše.

Hlavným kritériom kvality poteru je jeho rovnosť. Samonivelačný poter Floorpact od firmy CRH je veľmi tekutý betón, ktorý má vďaka špeciálnej receptúre a pridaným prísadám mimoriadne dobré vlastnosti práve na liatie poterov, na ktoré plánujeme položiť finálne vrstvy. Má dokonalú schopnosť samovyrovnávať vzniknuté nerovnosti v podlahe a mimoriadne dlhú trvácnosť.

Mimoriadne dobré vlastnosti

Samonivelačný liaty poter na báze cementu je vhodný najmä na použitie v interiéroch budov pri novostavbách a rekonštrukciách. Keďže ide o materiál na báze cementu s malým zmršťovaním, je vhodný aj na aplikáciu vo vlhkom prostredí.

Potery s cementom vďaka svojej masívnosti poskytujú:

 • zvýšený akustický útlm
 • odolnosť proti vode a vlhkosti
 • takmer neobmedzenú životnosť

Samonivelačný liaty poter na báze cementu možno podľa triedy pevnosti použiť:

 • ako súčasť súvrstvia podláh
 • ako podklad pod dlažby, PVC, parkety, plávajúce podlahy, koberce a pod.
 • na vyrovnávajúce vrstvy podláh pri rekonštrukciách budov
 • na zaliatie podlahového vykurovania
 • na vytvorenie finálnej vrstvy v menej zaťažovaných priestoroch, ako sú pivnice
 • na podlahy domácich dielní, garáží a pod.

Prednosti poteru Floorpact

Minimálne hrúbka vrstvy poteru z Floorpactu by mala byť 45mm, maximálna 65 mm.


Výhody oproti klasickým poterom:

 

 • menšia prácnosť
 • samonivelačný efekt a výrazne lepšia rovinnosť
 • plynulejší prestup tepla, dokonalé obalenie rúrok podlahového vykurovania
 • zníženie hrúbky konštrukcie, menšie zaťaženie stropnej konštrukcie
 • odpadá vystuženie kari sieťami
 • poter Floorpact je pochôdzny už o 24 hodinách od realizácie
 • značná úspora času pri realizácii

 

Príklad rodinného domu s plochou podláh 150 m², objem: 8 m³= plocha 150 m², hrúbka podlahy asi 45 až 50 mm.

Miešanie asi 8 m³                                                                           8 minút
Doprava na miesto určenia                                                          40 minút
Čas potrebný na skúšky                                                               10 minút
Čerpanie, liatie, dosiahnutie požadovanej výšky, nástrek    120 minút
Celkový čas spracovania poterov                                              178 minút

Plánujete podlahové vykurovanie?

Pri podlahovom vykurovaní je dôležité, aby materiál použitý na zaliatie rúrok spĺňal tepelné kritérium. Dôležitým faktorom je odstránenie vzduchových bublín, ktoré by mohli pôsobiť ako izolátor a zabraňovali by dokonalému prestupu tepla z vyhrievacích trubíc do podlahy. Pri betónových poteroch Floorpact  od firmy CRH je zabezpečený plynulejší prestup tepla a dokonalé obalenie rúrok podlahového vykurovania. Zároveň je znížením hrúbky konštrukcie zabezpečené menšie zaťaženie stropnej konštrukcie, čo je často veľkou výhodou najmä pri rekonštrukciách podláh v starších domoch.

Základné charakteristiky

Pri potere Floorpact ide o mimoriadne tekutú a stabilnú betónovú zmes. Použitím špecifických druhov prísad, správnou prípravou plochy pred betonážou a dôkladným ošetrením zabetónovanej plochy sa predchádza vzniku nadmerného zmrašťovania, nežiaducemu vzniku trhlín a zdvihnutých rohov. Samozhutniteľnosť zabezpečuje požadovanú rovinnosť, ktorá je potrebná na ukladanie finálnych vrstiev dlažby, PVC, parkiet, plávajúcich podláh, kobercov a pod. Množstvo cementu Floorpact je dané požadovanou triedou pevnosti. Poter sa vyrába v týchto pevnostných triedach: CT-C20-F4 a CT-C25-F5.

Realizácia

Floorpact sa dodáva ako transportbetón- betón sa podľa požiadaviek namieša priamo v betonárni a domiešavačmi sa dopravuje pomocou čerpadla priamo na miesto uloženia. Čas spracovateľnosti je v štandardných podmienkach asi 120 minút. Vďaka dĺžke čerpadla (maximálna dĺžka ramena je 150m) je zabezpečená rýchla realizácia uloženia po dovezení poteru na stavbu. Plynulosť dodávok je veľmi dôležitým faktorom na zaistenie bezproblémovej a kvalitnej realizácie objednávky zákazníka. Vďaka vysokej tekutosti a samonivelačnému efektu možno dosiahnuť vysokú produktivitu pri realizácii podláh (až 800 m²/ deň).

Podmienky realizácie poteru Floorpact:

Potery realizuje odborná podlahárska firma. Profesionálne firmy sú väčšinou dobre školené na kladenie poterov a podláh a školenia často zabezpečujú samotní výrobcovia, aby ich produkt dosiahol optimálnu kvalitu. Minimálna teplota v mieste ukladania poteru je stanovená na +5 ºC. Pri teplote vyššej ako +30 ºC sa betonáž neodporúča. Po urovnaní povrchu je nutné plochu ošetriť postrekom ochranným prostriedkom zabraňujúcim nadmernej strate vlhkosti. Pri optimálnych podmienkach (teplota prostredia asi +20 ºC) je plocha pochôdzna po 24 hodinách.

Pozrite si tiež video o aplikácii Floorpactu!

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať