Strop Ytong Ekonom

Kategórie produktu
Produkt nájdete
O produkte
  • Jedinečný konštrukčný systém bez nadbetónovania
    a KARI siete
  • Inovatívne riešenie s úsporou nákladov až 29 %
  • Maximálna variabilita dispozície
  • Štíhlosť konštrukcie (od 200 mm)
  • Inovácia podľa EPBD 2020

Popis výrobku a použitie

Systém Ytong Ekonom – montovaný konštrukčný systém pre stropy, skladajúci sa zo ŽB nosníkov Ytong a vložiek Ytong+.
Každá piata vložka, pokiaľ statik neurčí inak, je znížená a vytvára debnenie pomocného priečneho spolupôsobiaceho rebra, vystuženého oceľou 1× Ø 8 mm, zakotvenou do protiľahlých vencov.
Montáž tradičným postupom:
1. uloženie nosníkov,
2. podoprenie konštrukcie (prípadné nadvýšenie v tabuľke),
3. položenie vložiek,
4. zálievka betónom.
Položené konštrukcie Ytong Ekonom sa nenadbetónovávajú, iba sa vybetónujú rebrá a vence po úroveň ich hornej hrany. Minimálna trieda betónu pre zálievku je C20/25. Konštrukcia je určená predovšetkým pre rodinné domy, bytové a občianske stavby.
 

Viac info o tomto produkte nájdte tu.

Realizátori

Top Roof s.r.o.

http://toproof.sk/
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce

Štefan Gódány

http://www.tesar-pokryvac1.meu.zoznam.sk/
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce

Miroslav Zapalač

http://www.spolahlivastrecha.sk/bramac-majster/miroslav-zapalac/63
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce

Miroslav Fišer – Krovy Fišer

http://www.spolahlivastrecha.sk/bramac-majster/miroslav-fiser-krovy-fiser/62
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce

Ľudovít Krnáč

http://www.spolahlivastrecha.sk/bramac-majster/ludovit-krnac/74
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce
Podobné produkty