U-profil

Kategórie produktu
Produkt nájdete
O produkte
  • Odpadá potreba zhotovovať debnenie
  • Rýchla a jednoduchá montáž
  • Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra
  • Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov
  • Rovnaký podklad pre povrchové úpravy s murivom

Povrchové úpravy

Vnútorné omietky:
vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na pórobetón
Keramické obklady:
priamo na murivo bez omietky
Vonkajšie omietky:
ľahké omietky určené pre pórobetón
Odporúčané kritériá:
pevnosť v tlaku Rd = 2 až 5 MPa
pevnosť v ťahu za ohybu Roh ≥0,5 MPa
priľnavosť Rhz ≥ 0.2 MPa
koeficient nasiakavosti w ≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5
ekvivalentná difúzna hrúbka sd ≤ 2,0 m
súčin w.sd ≤ 0,2 kg.m-1.h-0,5
objemová hmotnosť ρ = 800 až 1200 kg.m-3
paropriepustné a vodoodpudivé, dodržovať hrúbku vrstvy omietok doporučovanú výrobcom technologický postup, príprava podkladu, doba zrenia, povrchová úprava musí byť špecifikovaná výrobcom omietky 

Viac informácií o tomto produkte nájdete tu.

Realizátori

Top Roof s.r.o.

http://toproof.sk/
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce

Tauber,s.r.o.

http://www.tauber.sk
Drobné stavby
Hrubá stavba
Dokončovacie práce
Tepličská cesta 12
Spišská Nova Ves
0905547795

Štefan Gódány

http://www.tesar-pokryvac1.meu.zoznam.sk/
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce

Miroslav Zapalač

http://www.spolahlivastrecha.sk/bramac-majster/miroslav-zapalac/63
Drobné stavby
Hrubá stavba
Špeciálne zakladanie
Strechy
Dokončovacie práce

Miroslav Kapák – PRODOMONT

http://www.prodomont.sk
Drobné stavby
Hrubá stavba
Dokončovacie práce
Podobné produkty