Poslať na mail

Keramická dlažba patrí medzi pomerne odolné podlahové krytiny, no aj napriek tomu môže dôjsť k jej poškodeniu. Nedodržanie správneho postupu inštalácie, ale aj padajúce objekty môžu zapríčiniť popraskanie dlaždice alebo odštiepenie jej častí. Výmenu zničenej dlaždice ale vďaka tomuto prehľadnému návodu zvládnete aj svojpomocne!

 

Čo budete potrebovať:

 • ochranné okuliare
 • ochranné rukavice
 • krycia páska
 • orezávací nožík
 • menšie kladivo
 • dláto
 • špachtľa
 • náhradná dlaždica
 • gumené kladivo
 • škárovacia hmota
 • hladidlo
 • lepiaca malta

Všetko náradie aj materiály, ktoré budete pri výmene dlaždice potrebovať  si vopred pripravte.

 

Postup:

Krok 1: Odstránenie poškodenej dlaždice

V prvom rade je nevyhnutné opatrne vyčistiť škáru okolo poškodenej dlaždice, a to najlepšie použitím orezávacieho nožíka, prípadne tenkého skrutkovača alebo iného vhodného nástroja.  Počas celého procesu odstraňovania škárovacej hmoty postupujte pomaly, opatrne a postupne tak, aby ste nepoškodili okolité dlaždice. Môžete si pomôcť aj dlátom a veľmi jemným udretím kladivom. Odporúčame použiť tiež kryciu pásku vďaka ktorej ochránite okolité dlaždice.

Po dokonalom vyčistení škár v okolí dlaždice začnite s jej odstraňovaním, a to postupne od okraja do stredu dlátom a kladivom. Opäť dbajte na to, aby ste neporušili vedľajšie dlaždice. Nezabudnite z povrchu odstrániť aj všetky zvyšky starej lepiacej malty. Pri práci vždy používajte ochranné rukavice a okuliare aby ste predišli nepríjemným zraneniam. Na záver pozametajte, prípadne povysávajte prach a všetky úlomky starej dlaždice aby bol povrch pripravený pre inštaláciu novej.

poskodena-dlazba-2

Ak odstraňujeme viacero susediacich keramických dlaždíc, začnite s rozdrvením jednej dlaždice v jej strede a postupne dlátom a kladivom odstraňujte ďalšie rad za radom.

Krok 2: Inštalácia novej dlaždice

Lepiacu maltu si namiešajte presne podľa pokynov výrobcu. Maltu rovnomerne naneste pomocou špachtle na vopred pripravený a očistený povrch v požadovanej hrúbke. Tú zistíte jednoducho odmeraním starej vrstvy malty pod vedľajšou dlaždicou. Následne novú dlaždicu vložte na miesto a gumeným kladivom dorovnajte podľa susedných dlaždíc. Zbavte sa prebytočnej malty. Odporúčame použiť aj vymedzovacie krížiky vhodnej hrúbky aby ste zabezpečili presné umiestnenie dlaždice a zachovanie rovnako veľkých škár medzi všetkými dlaždicami.

poskodena-dlazba-3

Krok 3: Škárovanie novej dlažby

Predtým než začnete zo škárovaním, nechajte lepiacu maltu dobre zaschnúť. Zabezpečte aby počas doby schnutia na dlaždicu nikto nestúpal. V prípade, že dlaždica ešte nie je celkom očistená od prebytočnej lepiacej malty, vyčistite ju handričkou. Miesto v okolí škár musí byť suché, čisté a zbavené nesúdržných častí.

Dbajte na to aby škárovacia hmota, ktorú použijete bola rovnakej farby ako pôvodná. Hmotu namiešajte presne podľa pokynov výrobcu. Keď má správnu konzistenciu, hladidlom roztierajte hmotu tak aby sa dostala do všetkých škár. Zvyšky hmoty utrite vlhkou špongiou. Postupný návod ako postupovať pri škárovaní obkladu či dlažby nájdete tu.

 poskodena-dlazba-4

Zdroj: home-dzine.co.za

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať