Poslať na mail

Plánujete veľkú rekonštrukciu? Poradíme Vám ako postupovať a na čo si dávať pozor. Prvé kroky rekonštrukcie starých bytoviek sú spojené práve s vypratávaním a prípravou priestoru na rekonštrukciu. Ako postupovať?

Základom je odložiť si všetky veci, ktoré si plánujete ponechať. V rekonštruovanom priestore by zaberali miesto a taktiež by sa zaniesli drobným prachom.

1. Oznámenie o rekonštrukcií, povolenie na stavebné úpravy.

Ak Vaša rekonštrukcia nemení celkové rozloženie stien bytu, nezasahuje do nosných častí bytovky, stačí Vám ohlásenie rekonštrukcie na stavebnom úrade. Ak však plánujete väčšiu rekonštrukciu je nutné mať aj stavebné povolenie.
V oboch prípadoch ste však povinný oznámiť rekonštrukciu ostatnýcm obyvateľom bytovky a to jednoduchým oznámením, ktoré obsahuje čas (od-do), v ktorom bude prebiehať rekonštrukcia a číslo Vášho bytu.
Viac informácií o povoleniach nájdete tu.

rekonstrukcia_4

2. Plán rekonštrukcie a výber nového zariadenia bytu.

Plán rekonštrukcie pozostáva nie len z rozloženia nábytku, ale taktiež z určenia umiestnenia elektrických spotrebičov a teda elektrických zásuviek a vypínačov.

Výpočet veľkosti radiátorov, v závislosti od veľkosti vykurovanej miestnosti. Výber okien, podláh, dverí (interiérové, exteriérové), obkladov, omietok a celkovo interiérového zariadenia daného bytu.

Dôležitý je návrh interiéru, ktorý Vám pomôžu zhotoviť v jednotlivých kuchynských, či kúpeľňových štúdiách. Tieto návrhy sú dôležitým podkladom pri rekonštukcií pre Vašich stavbárov, no taktiež pre Vás nakoľko si môžete porovnávať jednotlivé cenové ponuky.

Nezabudnite si zhotoviť aspoň predbežný finančný plán, ktorý prekonzultujete s odborníkom, ktorý Vám poradí, čo máte uprednostniť ak máte Váš finančný rozpočet obmedzený.

3. Odstránenie starých zárubní, prahov, zásuviek a vypínačov, taktiež nechcených obkladov a podláh, no samozrejme aj radiátorov a okien.

Pre túto aktivitu je nutné mať pripravený kontajner, do ktorého nechcené veci budete hádzať. O kontajner môžete požiadať na príslušnom úrade daného mesta.

Po vyprataní odpadu, sa začína hĺbková práca.

rekonstrukcia_1

4. Zhodnotenie stavu elektrických rozvodov, vody a kúrenia.

Ak rekonštrujete starý byt, pri výmene elektrických rozvodov by ste nemali rozmýšlať. Výmena rozvodov nie je len estetická úprava, nakoľko súvisí s rozmiestnením zásuviek a vypínačov, ale taktiež od nej závisí aj bezpečnosť a výška spotreby.

Výmena vykurovacích telies a ich rozvodov je veľmi dôležitá. Každý prvok Vašej domácnosti má nejakú životnosť. Pri rekonštrukcií starého bytu sa predpokladá, že byt má 30 a viac rokov. V takomto prípade je výmena nie len odporúčaná, ale nutná. Výmenou predídete nehode, pri prasknutí rozvodov a tým znehodnotení celého bytu, ale novými technológiami prispejete k nižšej spotrebe danej bytovej jednotky.

Veľmi dôležitý je plyn, ktorý by mal byť podľa aktuálnych smerníc mimo bytu. V starších bytoch sú však tieto prípojky vo vnútri. Je nutné požiadať na príslušnom plynárenskom podniku o povolenie, spolu s dokumentom o projekte, tz. o požadovanom stave rozvodu plynu.

rekonstrukcia_3

Pri každej rekonštrukcií však musíte počítať s tým, že sa vždy nájdu neočakávané náklady, preto si vždy vytvárajte finančnú rezervu, ktorá Vám poslúži ako istota pre nečakané situácie.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať