Poslať na mail

Ak rozmýšľate nad rekonštrukciou okolia domu alebo zvažujete menšiu prístavbu je určite dobré vopred sa oboznámiť s tým, ako je to v takýchto prípadoch so stavebným povolením resp. ohlásením stavebnému úradu. Prečítajte si nasledujúce informácie pre lepšiu orientáciu v rámci stavebného zákona.

 

Drobné stavby sú podľa stavebného zákona charakterizované ako stavby(záhradné chatky, záhradné domčeky), ktoré plnia len doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a zároveň nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Medzi takéto stavby môžeme zahrnúť napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení. Za drobné stavby sa považujú aj prípojky stavieb a pozemkov, pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby. Čo sa týka ich rozmerov, pri prízemných drobných stavbách nesmie presiahnuť zastavaná plocha 25 m2 a výšku 5 m a pri podzemných stavbách nepresahuje zastavaná plocha 25 m2 a hĺbku 3 m. Pri takýchto stavbách teda stavebné povolenie netreba a postačí len ohlásenie stavebných prác stavebnému úradu. Rovnako postupujte napríklad aj pri niektorých jednoduchých stavbách, ich prístavbách a nadstavbách a tiež stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahujú do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob jej užívania, neohrozujú sa záujmy spoločnosti a pri ďalších. Kompletný zoznam stavieb a prác pri ktorých stavebné povolenie nie je potrebné nájdete v stavebnom zákone (§55 ods.2).

 

drobna-stavba-stavebne-povolenie-3

 

Ohlásenie stavebných prác stavebnému úradu taktiež podlieha určitým pravidlám (§57). Stavebník je práce povinný ohlásiť vopred a písomne. Stavebný úrad následne určí, či ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe ohlásenia stavebného úradu alebo musíte požiadať o stavebné povolenie. Pokiaľ je tomu tak a úrad teda nemá proti stavbe žiadne námietky, môžete zahájiť stavbu! Pokiaľ úrad neurčí inak, začať s uskutočňovaním ohlásenej a schválenej stavby môžete do dvoch rokov odo dňa doručenia schválenia.

 

drobna-stavba-stavebne-povolenie-5

 

Pre ešte viac informácii týkajúcich sa drobných, ale aj ostatných stavieb kliknite tu.

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať