Poslať na mail

Musíme vždy základy betónovať? Nie. Ak plánujete postaviť chatku, alebo záhradný domček, máte viac možností. Aké sú tieto možnosti a čo zahŕňajú, to sa dočítate nižšie.

Pri realizácií drevostavby je nevyhnutné si najskôr premyslieť jej veľkosť, orientáciu a materiál, z ktorého ju chceme zhotoviť. Následne po voľbe tvaru a veľkosti je vhodné všetko prekonzultovať s príslušným stavebným úradom, kde získate podrobné informácie o potrebných dokladoch k realizácií danej stavby.

Základy pod záhradné domčeky, alebo domčeky na náradie je možné zhotoviť viacerými spôsobmi. Dôležité je dosiahnutie stability domu k základom. Predstavíme si tri spôsoby realizácie základov.

Betónová doska

Z hľadiska stability a následnej montáže domčeku najvhodnejším riešením. Vychádzame z pôdorysových rozmerov stavby, resp. z pôdorysových rozmerov stavby skrátených z každej strany o 2 cm (drevostavby panelové konštrukcie). Dôležité je dodržiavanie roviny základov s odchýlkou max. 5 mm.

Betónový základ pripravíme vykopaním jamy do terénu v rámci pôdorysov domčeku cca 25 cm do zeme. Spodnú časť podkladu cca 15 cm vrstvu bude tvoriť udupaný štrk (frakcia 16-32 mm), na ktorom bude položené cca 12-15 cm betónovej zmesi spevnené oceľovou výstužou (stačí 6 mm s okami 15*15 cm). Po vytvrdnutí betónu je ešte potrebné jeho povrch opatriť vhodnou hydroizoláciou proti vlhkosti.

Základ na betónové pätky

V rámci pôdorysov stavby sa pripraví sieť niekoľkých betónových pätiek – rozmer 20*20 cm, výška je daná hodnotou nezamrzajúcej hĺbky (cca 60-80 cm). Po uložení betónových pätiek do predom pripravených otvorov a ich výškového vyrovnania do horizontálnej roviny je základ prakticky pripravený. Na betónové pätky je vhodné umiestniť hydroizoláciu. Tento typ základov vyžaduje ešte montáž impregnovaných nosných hranolov (zvyčajne 10*10 cm), ktoré sa pripevnia k betónovým pätkám a až na ne sa stavia domček.

Zemné vruty

Zemné vruty nahradzujú betónové pätky – ich rozmiestenie a počet je rovnaký ako aj u betónových pätiek. S výberom vhodného typu zemných vrutov Vám poradia odborníci v špecializovaných predajniach.  Tento typ základov má prednosť voči betónovým hlavne v rýchlosti montáže. Vysoká životnosť zemných vrutov , ich stabilita a dostatočná nosnosť umožňuje rýchlu prípravu základov na rovine, ale aj na svahu.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať