Poslať na mail

Výstavba rodinného domu je pomerne zložitý a náročný proces. Jedeným z prvých krokov, ktorý predchádza ešte samotnej výstavbe je dôkladný výber stavebného pozemku. V tomto článku sa budeme zaoberať otázkou, či je možné stavať aj na pozemku, ktorý je vedený ako orná pôda alebo musí ísť o stavebný pozemok. Ako to vidí stavebný zákon? Odpovedá odborník.

 

Podľa stavebného zákona, samozrejme, nemôžete stavať na ornej pôde. V prípade, že by ste začali stavať na takomto pozemku, nedostanete jednak stavebné povolenie a ani povolenie k užívaniu (kolaudácia). Ak ste teda majiteľom ornej pôdy a plánujete na tomto mieste postaviť dom, bude musieť absolvovať niekoľko vybavovačiek. Na to, aby ste mohli na takomto pozemku stavať, potrebujete túto pôdu vyňať z pôdnej evidencie na katastri, kde je pozemok takto vedený. Ornú pôdu je možné určiť za stavebný pozemok len v tom prípade, že sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo aj vtedy ak je v zastavanom území. Rozhodnutie o vyňatí nepotrebujete len v prípade, že ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5 000 m2 v hraniciach zastavaného územia obce. Čo sa týka poplatkov, v prípade, že sa pozemok nachádza v hraniciach zastavaného územia obce, poplatok neplatíte. Naopak, ak sa pozemok nachádza mimo zastavaného územia obce za vyňatie zaplatíte poplatok, ktorého výška závisí od hodnoty pôdy.

 

Všetko o tom čo je vhodné urobiť predtým, než zakúpite stavebný pozemok, aký projekt rodinného domu zvoliť a ako orientovať pozíciu domu na pozemku sa dočítate tu.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať