Poslať na mail

Pred zhotovením výkopov si dokonale preštudujeme výkresy výkopov a základov, pretože cez základy prechádzajú inštalácie vody, plynu, kanalizácie a na ich priestupy cez steny základov nesmieme zabudnúť.

Z hľadiska výkopových prác rozlišujeme tri druhy výkopov, z toho pri výstavbe rodinných domov používame len dva:

  • stavebná jama je výkop, ktorého šírka aj dĺžka v pôdoryse sú väčšie ako 2 m, a hĺbka je maximálne 14 m,
  • stavebná ryha je výkop, ktorého jeden pôdorysný rozmer je menší ako 2 m, dĺžka nerozhoduje. Hĺbka je maximálne 14 m. Ak je výkop pre základovú pätku užší ako 2 m, nazýva sa tiež ryha,
  • stavebná šachta má pôdorysný rozmer do 36 m2 a jej najväčší rozmer je hĺbka. Pri stavbe rodinného domu sa s týmto druhom výkopu nestretneme.


Už viete, kde kúpiť potrebné pomôcky ? Poradíme Vám!

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať