Poslať na mail

Používajú sa pri málo únosnej základovej pôde, a ak sa v rovnakej úrovni základov vyskytuje spodná voda. Zaťaženie objektu sa v takýchto prípadoch prenesie do väčšej hĺbky. Pri výstavbe rodinného domu sa s nimi nestretnete, iba ak by ste sa rozhodli postaviť si dom pri jazere.

Pilóty

Ide o betónové, oceľové, železobetónové alebo drevené stĺpy, ktoré sa vrážajú do podkladu a na ich hlavice sa ukladajú základy.

Studne

Studne sú duté betónové skruže. Po ich uložení do pôdy sa im zabetónuje dno, vyplnia sa štrkopieskom a navrchu sa vytvorí železobetónová doska. Na ňu sa uloží nosná konštrukcia. Tento typ hlbinných základov sa používa pri obrovských zaťaženiach a veľkých hĺbkach.

Kesóny

Kesóny sú podobné studniam. Majú však štvorcový alebo obdĺžnikový prierez a používajú sa pri zakladaní stavieb pod vodou.

[betonix]Všeobecne platí, že hĺbka základov musí byť taká, aby základová škára (miesto, kde sa spája spodná úroveň základov s pôdou nad nimi) ležala v nemrznúcej hĺbke, čo závisí od oblasti, v ktorej sa objekt bude nachádzať. V našich zemepisných šírkach je to 50 cm, ak je pôda pod základmi zložená zo skalnatých hornín, 80 cm, ak je podkladová pôda z pieskov a štrkopieskov a 120 až 140 cm, ak podklad tvorí íl.[/betonix]

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať