Poslať na mail

Majitelia starších nehnuteľností narážajú na veľký problém vlhkých stien domu pomerne často. Absencia, alebo poškodená hydroizolácia pomáha vode vertikálne vzlínať v murive od základov domu, až po úroveň stien obývaných priestorov. Dá sa to však zvládnuť aj svojpomocne, alebo zavolať odbornú firmu. Techniku, kde nie je potrebná špeciálna technológia si dnes predstavíme.

 

sanacia-muriva-6

 

Ekonomická náročnosť: ★★

 

Realizačná náročnosť: ★★★★★

 

Aké náradie k tomu treba?

  • Búracie kladivo, alebo aspoň príklepová vŕtačka
  • Kladivo a sekáč
  • Špachtľa
  • Vysávač, väčší maliarsky štetec
  • Murárske náradie
  • Horák na tavenie, alebo let lampa

 

Potrebný materiál:

  • Flexibilná malta do exteriéru napríklad Profimalt
  • Tehly v odpovedajúcej veľkosti
  • Asfaltový izolačný pás (IPA)

 

Potrebný čas:

4 m steny robených svojpomocne bude trvať cca 7 dní najmä kvôli sekčnému postupu a potreby vytvrdnutia nového muriva. Použitím iných techník môže byť zadaná zákazka externému dodávateľovi podstatne rýchlejšia.

 

Existuje viacero spôsobov ako sa vysporiadať s prestupom vody a vlhkosti do obývaných častí domu. Je však dobré rozlíšiť medzi izolovaním domu pod úrovňou terénu a nad ním. Pod úrovňou terénu sa používajú iné techniky, pretože jedna strana steny je trvale pod zemou. Dnes sa však povenujeme technikám izolácií domov, ktorých podlaha je nad úrovňou okolitého terénu. Tieto techniky sa však využívajú aj pri podúrovňových sanáciách, avšak je potrebné sprístupniť stenu v exteriéri odkopaním zeminy.

 

Príprava:

Dôležitá je najprv správna identifikácia problému a nadväznosť na ďalšie rekonštrukčné aktivity v rámci domu. Je dôležité vedieť odkiaľ pochádza vlhkosť, ktorú jasne vidíte v podobe opadanej omietky. Môže totiž pochádzať aj zo zrážkovej vody, kde vám po stenách, sokloch a terasách môže vnikať do trhlín, alebo dilatačných špár a tade sa dostáva do muriva. Tento problém sa musí riešiť inak, ako napríklad podrezaním. Na to aby ste zistili rozsah problému, je potrebné niektoré časti omietky vybúrať a dostať sa až na murivo. Obnažené murivo vám viac ukáže rozsah vášho problému. Po identifikácii máte v podstate dve možnosti. Buď oslovíte odporúčanú firmu, ktorá sa na túto činnosť špecializuje, alebo si to urobíte sami. Ak si vyberiete externého dodávateľa, je dobre, keď idete na základe odporúčania známeho, alebo suseda. Webová stránka je tiež dobrá vizitka takejto firmy a napokon aj samotné správanie jej zástupcov po kontaktovaní.

 

Pre úspešnú aplikáciu je potrebné, aby ste v interiéri odstránili existujúce podlahy a materiál pod nimi, pretože izolácia sa musí realizovať pod touto úrovňou. Nad ňou potom budete spájať vnútornú izoláciu a vytvoríte vode odolný priestor, do ktorého nebude môcť voda vniknúť. Niekedy však môže byť odstránenie podlahy veľký problém a preto existujú aj riešenia bez odstránenia podlahy, ale nie vždy sú tak spoľahlivé, ako tento postup.

 

Na sanáciu sa používa viacero metód. Medzi ľuďmi a bežne dostupnou je práve svojpomocná sekčná izolácia, ktorú si nižšie popíšeme. Ďalšie možnosti sú rezanie reťazovou pílou, alebo diamantovým lanom. Narážanie nerezových plechových profilov, alebo ošetrenie chemickými sanačnými prostriedkami.

 

sanacia-muriva-4

 

Sanácia obvodového muriva svojpomocne

Keďže sa venujeme najmä „urob si sám“ činnosti, predstavíme si najprv tento spôsob. Nie je komplikovaný, ale vyžaduje mnoho času. Takže po odstránených podlahách a podkladoch v interiéri sme pod ich úrovňou a takisto sme nad úrovňou terénu v exteriéri.

 

Krok 1

Odstránime omietku v predpokladanej línií kladenia izolácie v interiéri. Je to preto, aby sme zistili líniu malty medzi tehlami, pretože v rámci tejto línie sa budeme pohybovať aj s izoláciou. Potom vyberte maltu po okolí tehly v danej línii a vyberte tehlu von. Niekedy sa to nedá a budete ju musieť vysekať. Vznikne vám diera až von. Kvôli statike môžete takto vybrať tehly v maximálnej šírke 1 m! Pokiaľ máte inak narušenú statiku domu (tiež dosť bežný jav u starých domov), je nutné, aby ste si najprv nechali statikom spraviť odbornú správu s odporúčaným postupom sanácie.

 

sanacia-muriva-7

Krok 2

 

Vyčistenie povrchu pred kladením izolácie od všetkých zvyškov muriva je dôležité, pretože by mohlo preseknúť asfaltovú izoláciu. Pomocou sekáča a špachtle vyrovnajte povrch a zameťte ho metličkou.

 

Krok 3

Pripravte si asfaltové izolačné pásy, ktorých šírka by mala presahovať aspoň 10 cm na každej strane obvodové murivo. Tento presah bude slúžiť na spojenie externej, alebo internej izolačnej vrstvy.

 

sanacia-muriva-1

Krok 4

 

Použitím nových, alebo pôvodných tehál priestor znovu zamurujte. Murujte o pol tehly na každej strane menej, ale tak, aby ste dodržali preväzovanie jednotlivých tehlových radov. Je to preto, aby ste mohli už položenú izoláciu tepelne nataviť na ďalší kladený kus. Natavenie oboch koncov izolácie urobíte horákom na propán-butánové kartuše, alebo let lampou. Pomocou špachtle popritláčajte oba nadstavujúce kusy izolácie, aby sa dobre spojili. Po zamurovaní počkajte aspoň 48 hodín, kým sa pustíte do ďalšej časti. Postup sa znovu opakuje. Vyberiete ďalší 1 meter tehál, vyčistíte a položíte izoláciu. Tú je však potrebné znovu nataviť pomocou horáka na už predtým položený trčiaci kus izolácie. Takýmto postupom pokračujete po celej šírke steny, alebo obvode domu.

 

sanacia-muriva-2

Krok 5

 

Napojenie vnútornej a vonkajšej izolácie je potrebné spraviť, aby si voda nenašla priesakovú cestu medzi jednotlivými vrstvami izolácie. Ak v exteriérovej časti nerobíte novú fasádu (kde izoláciu napojíte na fasádne izolačné dosky, alebo izolačné pásy), je dobré spraviť aspoň oplechovanie, alebo iný účinný systém zvodu zrážkovej vody, aby sa vám nedostala medzi jednotlivé vrstvy izolácie.

 

sanacia-muriva-3

 

sanacia-muriva-5

 

Zdroj fotky (1): stavimedum.txt.cz

 
Mohlo by vás zaujímať: 

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať