Poslať na mail

Stavba plota je jednoduchá a preto je možné túto prácu urobiť svojpomocne, no netreba zabúdať, že pri všetkom je potrebné dodržať nejaký postup, ktorý zaručí požadovaný výsledok.

Ako prvé sú vždy základy. Je nutné, aby boli dodržané presne stanovené rozemry. Aké teda majú byť základy a na čo pri ich stavbe dbať?

Základy

Základová škára musí byť v nemrznúcej hĺbke, tz. 80 – 120 cm pod úrovňou terénu. V závisloti od klimatických podmienok a druhu pôdy, v ktorej sa táto jama nachádza. Šírka základu musí byť väčšia ako šírka plota, minimálne 30 cm. Základ, ktorý je z betónu triedy C16/20 (B20) je ešte potrebné vystužiť oceľovou armatúrou, aby bol dostatočne pevný. V zvislom smere sa v projektovaných vzdialenostiach, v miestach otvorov v plotových tvárniciach, ukotvia rebrované oceľové prúty priemeru 12 mm tak, aby zo základu vyčnievali aspoň 50 cm a bolo na ne možné osadiť plotové tvárnice a ďalšie oceľové prúty. V častiach, v ktorých budú postavené stĺpiky je potrebné zosilniť výstuž na 2×2V12, ktorá bude prebiehať po jeho celej výške. Základ je potrebné naprieč dilatovať, napr. vložením polystyrénu hrúbky 10 mm a vrchnú časť základu pod plotom izolovať proti vzlínaniu vody, napr. IPA lepenkou.

Ukladanie tvárnic

Tvárnice je nutné ukladať presne vedľa seba. Rady nad sebou sú posunuté o polovicu dĺžky tvárnice. Pri ukladaní je potrebné stále kontrolovať rovnosť zvislých, vodorovných aj dilatačných škár. Dilatačná škára, ktorá sa nachádza v základe, musí prebehnúť v jednej línii po celej výške plota. Šírka dilatačnej škáry je min. 2 mm a vzdialenosť dilatácie je 3 až 6 m, v závislosti od výšky plota a orientácie na svetové strany. V otvoroch tvárnic je potrebné zvislo ukotviť prúty rebrovanej výstuže s priemerom 12 mm a výstuž s priemerom 8 mm vodorovne, čím sa zvýši pevnosť plota. V zásade sa nepoužívajú tenšie prúty. Medzi jednotlivé rady tvárnic je možné použiť transparentný silikónový tmel, ktorý zabráni prípadnému vytekaniu nadbytočnej vody z výplňového betónu na povrch tvárnic. Prvý rad plotových tvárnic je potrebné precízne založiť do vodorovnej roviny. Tvárnice je nutné vyplniť betónom triedy C16/20 – B20. Aby sa nenarušila konštrukcia vplyvom objemových zmien, je potrebné použiť kamenivo frakcie 0 – 22 mm. Tvárnice sú zalievané vždy len po jednom rade a betón je zhutnený opatrným prepichovaním. Výplňový betón musí mať ideálnu konzistenciu. Nesmie byť veľmi suchý, pretože sa dobre nepreviaže s výstužou a cement v ňom úplne nezreaguje. Pokiaľ je riedky, môže z neho vytiecť nadbytočná voda, ktorá esteticky znehodnotí plot cementovými škvrnami.

Dokončenie – Striešky

Po tom ako výplňový betón vyschne, tak sa na suché tárnice lepia striešky. Na krajnú časť striešky sa nanesie silikónový tmel v rovnakom farebnom odtieni a striešky sa k sebe pritlačia. Pred škárovaním sa striešky ochránia maliarskou papierovou páskou. Do škáry je nanesený silikón a zarovnaný mokrým prstom, najlepšie, ak je zavlažovaný vodou so saponátom. Po vyrovnaní tmelu sa pásky ihneď odstránia. Na kompletne postavený plot sa rozprašovačom nanáša impregnácia. Veľmi dôležité však je, že každý plot, ktorý je vyšší ako jeden meter, je nutné najskôr staticky posúdiť.

Zdroj: http://byvanie.pravda.sk

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať