Poslať na mail

Pri stavbe domu je dôležité vedieť aký materiál chcem na svoj projekt použiť. Čo sa týka stropnej konštrukcie, podstatná je hlavne vzdialenosť rozponov nosných konštrukcií stropu.

 

Aké sú možnosti pri výbere tej správnej stropnej konštrukcie, aké sú medzi nimi rozdiely a aké sú ich výhody, či nevýhody? Ako vybrať ten správny strop?

 

Typy stropných konštrukcií

Keramické stropy

Stropné konštrukcie z keramiky – keramické stropy sú jednoduchou a overenou technológiou stropných konštrukcií. Montujú sa priamo na stavbe.
 
Konštrukcia využívaná pri keramických stropoch pozostáva z keramických nosníkov, ktoré sú vyrobené vopred a predstavujú nosnú časť celého stropu. Ďalšiu časť stropnej konštrukcie predstavujú výplňové prvky, ktoré sú rôzne, nie je len jeden typ, no najčastejšie sú to stropné vložky.
 
Na stavenisku to prebieha tak, že sa priamo do stropnej konštrukcie vkladá doplnková výstuž a pridáva sa betón, ktorý slúži ako spojnica stropnej konštrukcie a príslušných prvkov do jedného celku.
 
Výhody

 • Nižšia cena
 • Jednoduchá montáž

 

Nevýhody

 • Väčšia hrúbka stropu

 
keramicke stropy
 

Monolitické stropy

Monolitická konštrukcia stropu má výrazné výhody. Predstavujú ich najmä tvarová variabilita, nakoľko vďaka tomu je tento typ stropu vhodný na nepravidelné pôdorysy projektov domov s veľkými otvormi a pod.

 

Konštrukcia monolitických stropov pozostáva zväčša zo železobetónu. Hlavný základ konštrukcie predstavuje betónová doska, ktorá musí byť po celej ploche spojitá, tz. nesmie byť prerušená, musí to byť jednoliaty celok.

 

Spodnú dosku je nutné vystužiť, nakoľko táto časť je namáhaná ťahom. Takže sa využíva vystuženie pomocou oceľovými prútmi s kruhovým prierezom. Často krát sa v týchto namáhaných častiach dáva výstuha v dvoch smeroch rozpätia.

 

Doska je ukladaná vnorením do obvodového venca, prípadne do muriva. Nakoľko stropná doska predstavuje dôležitú časť celého projektu domu, je podstatné, aby návrh robil odborník, čiže v tejto oblasti je to statik. Mal by však byť prítomný aj pri jej zhotovovaní.

 
Výhody

 • Pevnosť konštrukcie
 • Tvarová variabilita

 
Nevýhody

 • Vyššia cena

 
monoliticke stropy
 

Drevené stropné konštrukcie

Drevené stropné konštrukcie, známe aj pod názvom fošňové konštrukcie. Tento typ stropných konštrukcií sa najčastejšie využíva pri výstavbe rekreačných objektov, alebo pri výstavbách drevo domov.

 
Výhody

 • Rýchla montáž
 • Suchá montáž stropu
 • Nižšia cena

 
 
Nevýhody

 • Pevnosť/životnosť
 • Šírenie zvuku v objekte
 • Požiarna odolnosť

 
drevene stropy
 

Železobetónový veniec

Železobetónový veniec je železobetónová konštrukcia, ktorá bez prerušenia prebieha cez všetky nosné steny, vrátane vnútorných nosných stien.

Výstuž venca predstavuje úroveň stability celej stavby. Čím je výstuž hustejšia, tým je stavba stabilnejšia. Konštrukcia by mala spĺňať požiadavky na dlhodobú životnosť, stabilitu stavby, mechanickú odolnosť, či požiarnu odolnosť.

 

Požiadavky na strop predstavujú aj jeho fyzické vlastnosti, nakoľko strop musí okrem vlastnej váhy uniesť aj váhu podlahy, ktorá je na ňom položená, taktiež priečky a celé interiérové zariadenie.

 

Strop by mal byť kompaktný celok spolu so stenami a mal by zabezpečiť celkovú tuhosť domu.

 
veniec stropy
 

Valcové oceľové nosníky

Valcové oceľové nosníky sa skladajú z oceľových nosníkov, na ktoré sa ukladá trapézový plech s betónovou (nad)betonávkou.

 

Na odľahčenie toho masívneho typu stropnej konštrukcie sa používajú tenkostenné profily, alebo priehradové nosníky, závisí to však od návrhu od statika daného projektu domu, no taktiež od možností dispozície stavby.

 
Výhody

 • Nízka hmotnosť konštrukcie
 • Rýchlosť montáže

 
Nevýhody

 • Vyššia hlučnosť v interiéri
 • Nižšia požiarna odolnosť

 
valcove ocelove nosniky
 

Betónové panely a prefabrikáty

Tento typ stropných konštrukcií nie je často využívaný pri klasických projektoch rodinných domov. Pri rodinných domoch sa využívajú skôr plné, s dutinami alebo predpäté, železobetónové prefabrikáty sa uprednostňujú pri väčších stavbách.

 

Z hľadiska statiky sú najvhodnejšie predpäté železobetónové prefabrikáty.

 
Výhody

 • Rýchlosť montáže

Nevýhody

 • Vyššia cena
 • Montáž pomocou ťažkej techniky
 • Vyššia hmotnosť stropnej konštrukcie

 
betonove nosniky stropy
 

Výber toho správneho stropného systému už záleží od vašich preferencií a možností. Každá z týchto možností má svoje výhody aj nevýhody. Pri výbere toho správneho už musíte zvážiť finančné kritéria s očakávanou kvalitou. Dbajte však na kvalitné materiály, ktoré vám zabezpečia dlhoročné funkčné zabezpečenie.

 

Pýtajte sa odborníkov v danje oblasti, čo je pre váš projekt domu najvhodnejšia voľba a kedy ju realizovať. Nakoľko aj ceny sa počas roka menia. Počas hlavnej stavebnej sezóny sú ceny vyššie, iné firmy však v tomto období ponúkajú zaujímavé akcie, dávajte si však pozor na funkčnosť výpredajových produktov.

 

Čo sa týka pracovníkov, projekt by mal vypracovať kvalifikovaný stavbár, projektant, ktorý má oprávnenie vytvárať projekty domov. Čo sa týka realizácie mal by byť počas celého procesu výstavby prítomný stavby vedúci, ktorý bude celú stavbu koordinovať a zodpovedať za všetky zásahy do stavby. Klasické robotnícke práce zvládnete aj vo vlastnej réžií.

 

Pri stavbe dodržiavajte zásady pri stavbe domu a stavbu, či rekonštrukciu si naplánujte radšej na letné mesiace, kedy sú najvhodnejšie podmienky na realizáciu takéhoto projektu.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať