Poslať na mail

Ako si vlastnými silami postaviť betónový plot? Krátky popis výstavby základov, ktoré sú pri betónovom plote nevyhnutné. Spôsob pokladania tvárnic a postup, ktorý je potrebné dodržať. 

Stavba základov

Základová škára musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke, t.j. 80 – 120 cm pod úrovňou terénu podľa klimatických podmienok a druhu pôdy, aby sa základy pôsobením mrazu nepohybovali. Šírka základu musí byť väčšia ako šírka plota, minimálne 30 cm. Základ z betónu triedy C16/20 (B20) je potrebné vystužiť oceľovou armatúrou, aby bol dostatočne pevný.

V zvislom smere sa v projektovaných vzdialenostiach, v miestach otvorov v plotových tvárniciach, upevnia rebrované oceľové prúty priemeru 12 mm tak, aby zo základu vyčnievali aspoň 50 cm a bolo na ne možné osadiť plotové tvárnice a ďalšie oceľové prúty.

Na miestach, kde budú postavené stĺpiky, je potrebné zosilniť výstuž na 2×2V12, ktorá bude prebiehať po jeho celej výške. Základ je potrebné naprieč dilatovať, napr. vložením polystyrénu hrúbky 10 mm a vrchnú časť základu pod plotom izolovať proti vnikaniu vody, napr. IPA lepenkou.

Pokladanie tvárnic

Plotové tvárnice sa musia ukladať tesne vedľa seba. Rady nad sebou sú posunuté o polovicu dĺžky tvárnice. Pri ukladaní je potrebné stále kontrolovať rovnosť zvislých, vodorovných aj dilatačných škár. Dilatačná škára, ktorá sa nachádza v základe, musí prebehnúť v jednej línii po celej výške plota. Šírka dilatačnej škáry je min. 2 mm a vzdialenosť dilatácie je 3 až 6 m, v závislosti od výšky plota a orientácie na svetové strany.

V otvoroch tvárnic je potrebné zvislo ukotviť prúty rebrovanej výstuže s priemerom 12 mm a výstuž s priemerom 8 mm vodorovne, čím sa zvýši pevnosť plota. V zásade sa nepoužívajú tenšie prúty.

Medzi jednotlivé rady tvárnic sa môže použiť transparentný silikónový tmel, ktorý zabráni prípadnému vytekaniu nadbytočnej vody z výplňového betónu na povrch tvárnic. Prvý rad plotových tvárnic je potrebné precízne založiť do vodorovnej roviny.

Tvárnice je potrebné vyplniť betónom triedy C16/20 – B20. Aby sa nenarušila konštrukcia vplyvom objemových zmien, je potrebné použiť kamenivo frakcie 0–22 mm. Tvárnice sú zalievané vždy len po jednom rade a betón je zhutnený opatrným prepichovaním. Výplňový betón musí mať ideálnu konzistenciu. Nesmie byť veľmi suchý, pretože sa dobre neprepojí s výstužou a cement v ňom úplne nezreaguje. Pokiaľ je riedky, môže z neho vytiecť nadbytočná voda, ktorá esteticky znehodnotí plot cementovými škvrnami.

Na záver – striešky

Po vyschnutí výplňového betónu sa na suché tvárnice nalepia striešky. Na krajnú časť striešky sa nanesie silikónový tmel v rovnakom farebnom odtieni a striešky sa k sebe pritlačia.

Pred škárovaním sa striešky ochránia maliarskou papierovou páskou. Do škáry je nanesený silikón a zarovnaný mokrým prstom predtým namočeným vo vode s prídavkom bežného saponátu. Po vyrovnaní tmelu sa pásky ihneď odstránia. Na kompletne postavený plot sa rozprašovačom nanesie impregnácia.

Veľmi dôležitá vec je, že každý plot, ktorý je vyšší ako jeden meter je potrebné staticky posúdiť.

Viac fotografií nájdete tu.

Zdroj: http://www.abw.sk/

Foto: http://www.abw.sk/plotove-systemy.html?page_id=318

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať