Poslať na mail

V projekte domu bola ako stavebný materiál na hrubú stavbu navrhnutá tehla. K tomuto stavebnému materiálu bola spracovaná aj technická správa a všetky výkazy. Nebolo vylúčené použiť aj iný stavebný materiál. Vzhľadom na to, že sme sa rozhodli pre svojpomocnú výstavbu, bolo pre nás prijateľnejšie použiť presné pórobetónové tvárnice a lepiacu maltu. Práca s týmto materiálom bola ako lego stavebnica. Jediné čo si vyžadovala bola presnosť a pár pracovníkov na stavbe. Tu nám boli oporou všetci rodinní príslušníci. Náklady na zvislé a vodorovné konštrukcie: 20 580 €

Čo na to majiteľ?

Z pórobetónu sme realizovali aj všetky preklady nad okná a dvere a oblúky nad prechodmi v interiéri. Aby celá stavba bola kompaktná, rozhodli sme sa aj pri výstavbe stropu použiť veľkorozmerné pórobetónové dielce pripravené na objednávku. Po zaslaní rozmerov stavby nám spoločnosť spracovala plán kladenia a v dohodnutom termíne nám strop aj postavila. Časti stropu, ktoré neboli pokryté, bolo potrebné dobetónovať. Na ukončenie 1. NP domu sme postavili obvodový veniec z tvárnic rovnako z pórobetónu, so železobetónovou výplňou. Hrubá stavba ďalej pokračovala murovaním obvodových stien na 2. NP podľa projektu domu. Veľkou výhodou použitia presných tvárnic bolo, že si stavba nevyžadovala, aby celé dni hrkotala miešačka na prípravu malty, ani čatu murárov na stavenisku.

 

Na výstavbu zvislých konštrukcií sme sa rozhodli použiť pórobetónové tvárnice.

 

 


Strop 1. NP je postavený z pórobetónových panelov pripravených na objednávku.

 

 

Dvakrát meraj a raz rež

Jednoduchá práca s materiálom vytvára predpoklady pre správny postup výstavby, najlepšie je však prizvať k spolupráci skúseného murára, ktorý vie upozorniť na chyby pri neodbornom zásahu. Pozor si treba dať najmä pri prvom rade tehál a založení v rohoch stavby tak, aby boli v rovine, pričom je potrebné zachovať presahy tehál, na čo si majiteľ, ako je vidno z obrázkov, dal pozor. Riziko vzniku problémov sa môže vyskytnúť pri nesprávnom uložení prekladov alebo pri neodbornom napojení stien. Oceniť by sme mohli použitie prefabrikovaných stropných dielcov, ktoré výrazne zrýchlia čas výstavby, a po ich uložení je takýto strop okamžite nosný a môžeme plynulo pokračovať v práci. Nevýhodou môžu byť zvýšené náklady na zdvíhaciu plošinu, čo však kompenzuje rýchlosť, akou sa strop zhotoví. Strop by sa dal zrealizovať takisto ako montovaný, keby pozostával zo stropných železobetónových nosníkov a stropných vložiek z pórobetónu, ktoré bývajú v hornej časti spevnené betónovou zálievkou s výstužou. Takýto proces si však vyžaduje dlhší čas na zhotovenie. Pri výstavbe domu je vidieť rozvahu a premyslené kroky investora, ktorý si vopred naplánoval a zvážil rôzne možnosti tak, aby realizácia stavby bola čo najefektívnejšia.

 

 

Keďže náš dom má viaceré výklenky, okrem použitia panelov sme niektoré časti museli dobetónovať.
 

 

 

Na čo si dať pozor

Pri hrubej stavbe by sme si mali dať pozor hlavne na dodržanie stavebného postupu, ktorý je určený výrobcom. Nesprávne osadenie prvého radu tehál, ktoré nebudú v rovnakej výške, pripadne opačné uloženie prekladov, keď stratia svoju nosnú funkciu, či nesprávne previazanie tehál a napojenie vnútorných múrov, môže mať pre nás nepríjemné následky. Je preto potrebné mať na stavbe aspoň jedného skúseného odborníka, ktorý už s daným materiálom pracoval a upozorní nás na prípadné chyby. Ušetrí nám to čas a aj peniaze.

 
 
Pri stavbe 2. NP sme premýšľali, ako osadíme trámy.
 
 

Ing. arch. Rudolf Hudák, autor projektu úsporných domov
 –miniDOMY.sk

Čo na to architekt?

Klasický dom verzus energeticky úsporný dom: Na výber máme z dvoch možností

Pri stavbe energeticky úsporného domu si môžeme vybrať z dvoch typov nosných obvodových konštrukcií. Murovaná konštrukcia má výhodu vo vyššej akumulačnej schopnosti, čo v interiéri zmierňuje teplotne výkyvy a napomáha vytvoreniu tepelnej pohody. Z vonkajšej strany je však potrebné túto konštrukciu zatepliť hrubou vrstvou tepelnej izolácie (približne do 24 cm). U drevostavieb tepelná izolácia tvorí väčšinou celú hrúbku steny, ktorú dopĺňa dodatočné zateplenie z vonkajšej strany. Akumulačnú schopnosť v tomto type domu preberá podlaha a vnútorné priečky. Nech sa už rozhodnete akokoľvek, pamätajte si, že konštrukcia úsporného domu musí hlavne obmedziť prechod tepla, a tým aj obmedziť vznik tepelných mostov.

 

 

 

Obvodová stena bez zateplenia v klasickom rodinnom dome.

 

 

 

 

 

Obvodová stena so zateplením v energeticky úspornom dome.

 

 

 

Ako je na tom náš postavený rodinný dom? A ako ho môžeme ešte vylepšiť?

Obvodové múry obmedzujú tepelné straty domu a sú vystavené neustálemu pôsobeniu rôznych teplôt z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Mali by sme preto klásť dôraz na ich výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Rozostavaný dom má aktuálne obvodové múry z pórobetónových tvárnic s hrúbkou 37,5 cm. Takáto stena má tepelný odpor, ktorý tesne spĺňa požadované hodnoty, ktoré udáva norma. Ak chceme vylepšiť tepelnotechnické vlastnosti domu, mali by sme uvažovať o zateplení nosných múrov pomocou dostatočnej hrúbky tepelnej izolácie. Na dosiahnutie hodnôt, ktoré sú dané pre nízkoenergetický štandard (tepelný odpor R = 5,85 W/m2 . K), je potrebné použiť tepelnú izoláciu s hrúbkou aspoň 12 cm. Okná, ktoré sú inštalované na rodinnom dome so súčiniteľom prechodu tepla U = 1,1 W/m2 . K spĺňajú požiadavky, ktoré sú štandardom pri energeticky úspornom dome. Pri montáži okien netreba zabudnúť na tesniace pásky v okolí okenných rámov, ktoré bránia vzniku tepelných mostov.

 

 
Okolie domu je pripravené zmeniť sa na peknú záhradu. Chvíľu si ešte počká. Prednosť dostal interiér domu.
 
 
Ing. arch. Rudolf Hudák, autor projektu úsporných domov – miniDOMY.sk

Text: stavebník, Ing. arch. Rudolf Hudák
Foto: stavebník, thinkstock.cz
Schémy: Ing. arch. Rudolf Hudák


Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať