Spracovanie betónu si vyžaduje dôkladné dodržanie postupov, ktoré zabezpečia jeho  maximálnu kvalitu.

V prípade nepriazne počasia, silných búrok a dažďov, sa betonáž neodporúča. Je to z dôvodu narúšania procesov betónovania a teda ohrozenie pevnosti a celkovej štruktúry betónu. Voda a zemina by betón mohli znečistiť a teda úplne znehodnotiť. Nakoľko je veľmi dôležité, aby pri na mieste betonáže nestála voda, ak Vám búrka prekazila betónovanie, snažte sa stojatú vodu odstrániť.

V letných mesiacoch je počasie veľmi premenlivé, no snažte si betonáž naplánovať tak, aby ste sa takejto situácií vyhli. Pretože nedochádza k ohrozeniu úspešnosti betonáže, ale taktiež robotníkov, ktorí na nej pracujú. Z týchto dôvodov si betonáž radšej preložte na priaznivejšie počasie.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať