Pri vysokých letných teplotách okolo 25 – 30 stupňov sa z betónu nadmerne rýchlo odparuje voda a teda dochádza k jeho dehydratácii. Takisto rýchlejšie prebiehajú aj chemické reakcie. Vedie k rýchlejšej zmene konzistencie a zhoršenou schopnosťou spracovateľnosti.

Z tohto dôvodu by ste teda v horúcich letných mesiacoch mali dodržiavať tieto podmienky pre špeciálne letné opatrenia pri betónovaní:

– nepridávajte vodu, znižuje pevnosť betónu

– udržujte cement v chladnom prostredí (horúci cement zbytočne zvýši teplotu betónu)

– použite cementy s nižším hydratačným teplom (prísady na spomalenie tuhnutia betónu)

– namiesto časti zámesovej vody použite ľadovú drvinu

– využívajte chladnejšie časti dňa

– vyhnite sa časovým prestojom (aby sa betón dostal čím skôr do debnenia)

Ošetrovaniu čerstvého betónu treba v letných mesiacoch obzvlášť venovať pozornosť:

– mokré ošetrovanie:

kropenie (použite vlažnú vodu aby na povrchu nenastali vysoké teplotné zmeny)

prekrývanie vlhkými materiálmi (piliny, piesok, geotextília, atd.)

– membránové ošetrovanie

vytvorenie nepriepustnej vrstvy na povrchu (fólie, nástreky, živice)

Ošetrovanie betónu musí byť o to dlhšie, čím je pomalší vývin jeho pevnosti.

Poznámka: Ak je rýchlosť vetra vyššia ako 35 km/h NEODPORÚČAME BETONÁŽ! Rovnako aj počas búrky sa betonáž neodporúča.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať