Výroba a spracovanie betónu pri nízkych a záporných teplotách prináša celý rad problémov. Ak teplota klesne pod -0°C neodporúča sa betonáž, nakoľko môžu byť výrazne narušené všetky procesy betónovania.

Práca betonárov v zimnom období závisí hlavne od priemernej dennej teploty. V zimnom období neodporúčame betónovať,  nakoľko si tento proces vyžaduje špecifické podmienky, ktorých dodržanie je nutné a značne sa líši od bežných pravidiel betónovania.

Praktizovať betonáž v zime je pre svojpomocného stavbára veľmi zložité. Je rozdiel, keď v zimnom období stavia firma, ktorá má dokonale pripravený projekt s presnými termínmi, ktoré musí dodržiavať. V tomto prípade sú zhromažďované presné informácie o počasí, priemerné denné teploty, ktoré sú vyhodnocované z presných meraní ráno, popoludní a večer.

Z tohto dôvodu sa zimná betonáž prenecháva len na odborníkov, ktorí vedia presne špecifikovať podmienky betonáže a vyhodnotiť jej riziká.

V zimnom období preto odporúčame vydržať a radšej si dôkladne rozplánovať ďalšie kroky vašej stavby, pretože dokonalé plánovanie predíde chybám aj časovým prestojom.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať