Betón po 3 dňoch dozrieva na 70% pevnosti. Na výpočtovú záťaž (90%) by sa mal dostať po 28 dňoch. Je však dôležité dodržiavať všeobecné zásady:

Pri práci s miešačkou si vždy ujasnite objem jednej zámesi betónu pre správne dávkovanie. Bežné malé miešačky majú objem 125 až 140 litrov. Vodu dávkujte primerane, nadbytočná voda znižuje pevnosť a životnosť betónu. Myslite na to, že v kamenive je už asi 5 – 15 % vlhkosti.

Pri miešaní betónu dávajte do miešačky vždy najprv vodu, následne 3 – 4 lopaty kameniva a po premiešaní postupne pridávajte vypočítanú dávku cementu pre jednu zámes. Po rozmiešaní cementu postupne pridávajte štrk, až kým betón nebude mať požadovanú konzistenciu. Miešajte cca 3 – 5 minút.

Vyrobený betón ihneď uložte, v chladných mesiacoch pracujte rýchlo a zabráňte strate teploty čerstvého betónu tak, aby neklesla pod 5 °C.

Ak je betón uložený do debnenia, dbajte na správne zhutnenie, či už ručne, alebo vibrátormi.

Betón po uložení chráňte pred slnečným žiarením, silným vetrom, prudkým dažďom, ale aj pred chladom a mrazom, čo zabezpečíte plachtou, fóliami alebo mechanickými zábranami.

Predtým, než začnete betónovať, presvedčte sa, že miesto pokládky betónu je čisté, debnenie dostatočne pevné aj tesné a rozvoz betónu po stavbe bude plynulý.

Poznámka: Ak je rýchlosť vetra vyššia ako 35 km/h NEODPORÚČAME BETONÁŽ! Rovnako aj počas búrky sa betonáž neodporúča.

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať