Poslať na mail

Najmä majitelia starších domov narážajú pomerne často na veľký problém presakovania vlhkosti do interiéru. K problému dochádza najmä kvôli úplnej absencii hydroizolácie, alebo jej poškodeniu. Riešenie však exituje.

 
Problém: Majiteľov rodinného domu trápi problém s presakovaním vody zo zadnej strany domu do pivnice a do kotolne do jamy, v ktorej bol pôvodne umiestnený kotol. Jamu majú v pláne zasypať. Ako správne postupovať pri zasypaní a čo s vodou, ktorá presakuje, keď prší? Majitelia uvažujú o odvodnení základu problémovej steny zvonku nasledovným spôsobom – vykopaním jamy tesne okolo základu, aplikáciou nopovej fólie, rúry obalenej geotextíliou a následným zasypaním štrkom až po vrch.  Je tento postup správny? Aká je odporúčaná hĺbka výkopu? Na otázku odpovedá odborník.
 
Riešenie: Postup opísaný vyššie je v podstate správny. Ak už kopete ryhu pozdĺž domu, je dobre ju vykopať až pod úroveň hranice medzi základovou doskou a prvou vrstvou muriva. Práve v tomto mieste totiž dochádza najčastejšie k priesakom vody. Ďalej odporúčame celú odkopanú stenu hydroizolačne zaizoloval asfaltovou lepenkou (IPA), všade tam, kde je zemina a aspoň 30 cm pod horný okraj základovej dosky. Následne môžete použiť nopovú fóliu, alebo vytvrdené polystyrénové dosky, ako ochranu proti tlaku zeminy na hydroizoláciu. Ako poslednú fázu odporúčame riadenú drenáž, teda odvodnenie svahu, pomocou vyspádovenej rúry a štrku.
 
Podrobnejšie sa o tomto probléme dočítate tu.
 
Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať