Poslať na mail

Ak takto vyzerá akákoľvek strecha odspodu, je najvyšší čas ju vymeniť. V našom prípade to bola strecha záhradného domčeka a bola už naozaj v havarijnom stave. Rozhodli sme sa prerobiť vaňový typ strechy na pultový a pozrieme sa, ako sme to robili.

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-10

 

Ekonomická náročnosť: ★★

 

Realizačná náročnosť: ★★★★

 

Dĺžka menšieho projektu: cca 5-7 pracovných dní

 


Aké náradie k tomu treba?

 • Meter, vodováha, špagát
 • Murárske náradie a väčšie vedro na miešanie betónu a malty
 • Ochranné gumené rukavice
 • Brúska s diamantovým kotúčom
 • Páčidlo
 • Uťahovačka a kľúče odpovedajúcej veľkosti

Potrebný materiál

 • Impregnované strešné laty
 • Oceľové profily tvaru O
 • Závitové tyče a spojovací materiál
 • DT tvárnice a výplňové murivo
 • Zmes na výrobu betónu (1-2 vrecia) a malty
 • Plechový strešný profil
 • Strešné vruty na upevnenie strešného profilu
 • Oceľová výstuž

 

Pôvodne bola strecha urobená tak, že na murované steny domčeka, boli priečne položené impregnované dosky, na ne bol položený impregnovaný papier smolou (tér papier) a na ňu klasickým spôsobom položený asfaltový šindeľ. Po čase sa však do dreva pustili mravce a i napriek viacnásobným snahám (chemických)  narušili konštrukciu tak, že postupne začala čoraz viac zatekať a podkladový záklop strechy držal už len zázrakom.

 

Príprava

Tak ako vždy, je dobré si konštrukciu najprv nakresliť na papier a vypočítať si spotrebu všetkého materiálu, no najmä tvárnic a betónu, strešnej krytiny, lát a oceľových profilov. Postupné zakúpenie všetkého materiálu trvalo niekoľko dní a najmä laty a oceľové profily bolo potrebné impregnovať a opatriť ochrannou vrstvou proti hrdzaveniu. Dodávka strešných profilov na mieru trvala v podstate najdlhšie. Laty sme impregnovali tri krát manuálne štetcom a protiplesňovým náterom. Oceľové profily sme impregnovali jeden krát míniovou farbou proti hrdzaveniu.

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-2

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-1

 

Postup

Krok 1 – zdvihnutie atiky

Logicky vzato, mali by sme spraviť demontáž starej strechy. My sme však využili starú konštrukciu na to, aby sme z nej relatívne pohodlne mohli nadstaviť konštrukciu novú. Keď sme nosnú konštrukciu mali osadenú, tak až potom sme demontovali pôvodnú konštrukciu strechy aj s krytinou.

 

Atiku sme potrebovali zdvihnúť na jednej strane múru domčeka, aby sme zmenili a zvýšili sklon budúcej strechy. Keďže pôvodná výška atiky bola zakončená betónovým vencom, nebolo nič ľahšie ako navŕtať zvislé diery pre oceľovú výstuž hrúbky 10 mm. Najprv sme demontovali asfaltový šindeľ v priestoroch budúcej atiky a vyčistili ho od všetkých nečistôt. Potom sme si nasucho poukladali debniace tvárnice o hrúbke 15 cm na požadované miesto. Podľa pozície tvárnic sme si zakreslili miesta pre navŕtanie otvorov pre výstuž a na konci sme si označili tvárnicu na zarezanie, tak aby nám pekne lícovala so šírkou domčeka. Na zarezanie sme použili klasickú brúsku s diamantovým kotúčom.

 

Krok 2– osadenie výstuže

Označené miesta sme predvŕtali tak, aby sme neprešli celou vrstvou pôvodného venca. V našom prípade to bolo do 10 cm. Súčet hĺbky diery a výšky debniacej tvárnice nám dal výslednú dĺžku pre výstužové prúty. Tie sme znovu s brúskou zarezali na potrebný rozmer. Následne sme ich osadili do dier a poukladaných tvárnic.

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-3

 

Krok 3 – betonáž

Na prípravu betónovej zmesi v tak malom množstve je najlepšie zakúpiť hotovú betónovú zmes (napríklad od Baumitu), kde ju vysypete do vedra a pridáte  len vodu. Miešate 5 minút najlepšie s použitím miešacieho násadca na vŕtačke. Vodu dávkujte presne podľa návodu. Pomocou naberačky sme vliali betón do debniacich tvárnic a pomocou latky zhutnili obsah dutiny tvárnice. Na sme to pekne uhladili do roviny.

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-4

 

Krok 4 – osadenie atikového rámu konštrukcie strechy

Kým bol betón čerstvý, bolo nutné pripasovať oceľové profily rámu strechy už s predvŕtanými otvormi na závitové tyče. Diery na otvory si označíte ešte pred betonážou, aby náhodou nevyšli do predelov debniacich tvárnic.Tie slúžia na spojenie rámu strechy s atikou. Profil sme položili presne na požadované miesto a cez diery sme nastrkali vopred narezané závitové tyče do debniacich tvárnic s betónom. Samozrejme, na druhej strane domčeka, sme museli vyvŕtať diery do pôvodného betónového venca. Po zaschnutí betónu (spravidla na druhý deň) sa oceľový rám prichytil pomocou matičiek a podložiek do závitovej tyče.

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-5

 

Krok 5 – osadenie základnej konštrukcie strechy

Po vytuhnutí betónu (spravidla na druhý deň) sme si pripravili oceľovú konštrukciu, ktorá ide samozrejme pozdĺž oboch atík a samozrejme aj priečne. Tým sa vytvorí štvorcový nosný rám samotnej strechy. Rám už bude v potrebnom sklone. Oceľové profily k sebe prichytíme pomocou skrutiek. Po dokončení  základného rámu, pripevníme každých zhruba 100 cm priečne oceľové nosníky. Opäť na upevnenie použijeme skrutky do predvŕtaných otvorov.  Priečne oceľové nosníky sme osadili na užšiu hranu, pretože takto majú vyššiu nosnosť a v podstate nová strecha bude aj pochôdzna.

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-8

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-7

 

Krok 6 – demontáž starej strechy

Až v tomto bode, keď sme pre účely stavby novej strechy použili na pochôdznosť tú starú, demontovali sme najprv asfaltové šindle a následne povytŕhali dosky a nosnú konštrukciu. Šindle sme odovzdali do separovaného zberu a dosky sme odovzdali do zberného dvoru.

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-9

 

Krok 7 – montáž lát

Vopred impregnované laty sme každých 40 cm osadili kolmo na oceľové priečky rámu strechy. Následne sme ich privrutovali vrutmi do konštrukcie. Pochopiteľne sme miesto kde mal ísť vrut malým vrtákom predvŕtali latu a následne si ním označili miesto na oceľovom profile, kde sme potom dovŕtali potrebnú dierku pre vrut. Laty sme pevne pripevnili ku konštrukcii. Na jednej strane sme si natiahli špagátik a k nemu sme jeden koniec laty vždy pripasovali. Takto sme mali zarovnané laty na jednej strane strechy. Na druhej strane sme taktiež pomocou špagátu vyznačili miesto na zarezanie a potom sme ich rovnako zarezali.

 

OSB dosku o hrúbke 2,5 cm a rozmeru 1,80 x 1,50 m sme použili na potrebný pracovný priestor na konštrukcii novej strechy počas montáže lát. Dosku sme si položili na oceľovú konštrukciu (s potrebným presahom!) a zafixovali ju o rám stolárskymi svorkami. I napriek tomu s v tomto prípade dávajte pozor, pretože hrozí riziko pádu.

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-13

 

Krok 8 – montáž strešnej krytiny

Na takto vybudovanú nosnú konštrukciu strechy môžete použiť akúkoľvek krytinu, dokonca aj pálenú, ktorá je na 1 m2 strechy jednoznačne najťažšia zo všetkých materiálov. Ak by ste však chceli použiť skladané krytiny, musíte laty položiť priečne na sklon (a nie ako to máme my) a zároveň musíte dodržať ich rozostupy potrebné pre danú skladanú krytinu (platí to aj pre betónové krytiny). My sme však použili relatívne rýchle riešenie pomocou profilovaného (trapézového) plechu, ktorý sme objednali priamo od výrobcu. K plechovým platniam boli dodané aj špeciálne vruty na uchycovanie. Pokládka bola veľmi jednoduchá a rýchla. Začína sa od dolnej krajnej hrany strechy, tak aby ste si pripasovali plech presne na potrebné miesto. Nezabudnite na presah krytiny ponad latami, konštrukciou a stavbou. Takisto zvážte miesto spodnej hrany, kde vám bude počas dažďov okvapkávať voda, možno sa tu hodí neskôr inštalácia malej rýny na odvod dažďovej vody. Následne, pomocou špeciálnych vrutov sme ho pripevnili. Postupujeme kladenie dolnej rady plechov a následne vyššej rady. Prekrytie by malo byť aspoň 8 cm. Ak vám nesedí šírka, alebo výška plechových profilov, nesnažte sa ich podomácky upraviť. Nikdy nedocielite tak presný rez, ako keď o to požiadate predajcu. Na predajnom mieste vám aj poradia ďalšie náležitosti, ktoré vaša strecha potrebuje.

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-16

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-17

 

Krok 9 – domurovanie bočníc

Keďže sme zdvihli celú strechu a zmenili sme jej sklon do inej strany, vznikli nám medzi vencom bočných stien a novou konštrukciou strechy medzery, ktoré zamurujeme. Je to trošku prácnejšie, ako pri klasickom murovaní, pretože máte obmedzený priestor a musíte ho kompletne vyplniť. Na murovanie môžete použiť tehly, Ytong, alebo debniace tvárnice a ich zvyšky.

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-18

 

rekonstrukcia-zahradneho-domceka-19

 

Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať