Poslať na mail

Ak už máte hotový dom a chcete pristaviť garáž, môžete sa nechať inšpirovať týmto projektom, alebo použiť z neho niektoré špecifické detaily pre vašu prístavbu garáže. Tento projekt mal viacero netypických riešení a preto sa s vami o ne radi podelíme.

 

pristavba-garaze-11

 

Orientačné náklady: cca 8 – 10.000 €

Na pozemku bol predchádzajúcim majiteľom rozostavaný rodinný dom na základe platného stavebného povolenia. Vzhľadom na malý pozemok v husto zastavanej oblasti mesta, sa nový majiteľ rozhodol pristaviť dodatočne garáž, ktorá by slúžila aj ako kompenzácia nejestvujúcej pivnice alebo skladového priestoru.
Šírka pozemku od nezatepleného domu po jeho hranicu bola 330cm. Navyše tam už bol jestvujúci komín pre kotol. Ako vyriešiť tak úzky pozemok, keď musíte rátať s hrúbkou muriva a zateplením? A to všetko tak, aby sa vám doň zmestilo auto?

 

pristavba-garaze-19

 

Ďalšie komplikácie…

Podľa projektovej dokumentácie sa tadiaľ malo ťahať plynové potrubie do domu a muselo sa vyriešiť položenie hromozvodu do zeme. Neskôr sa „zistilo“, že pre väčší zásobník TÚV v dome niet miesta a tak sa zásobník umiestnil do garáže. S tým súvisí aj položenie zaizolovaných trubiek, ktoré spojujú kotol v dome a solárne panely na streche so zásobníkom vody v garáži. A aby toho nebolo málo, tak susediacich vlastníkov bolo viac a od každého bolo potrebné získať súhlas so stavbou na hranici pozemku (podľa stavebného zákona môžete umiestniť stavbu len do vzdialenosti 2m od hranice pozemku. V opačnom prípade potrebujete výslovný súhlas všetkých majiteľov susediaceho pozemku).

 

Projekt

Vzhľadom na dispozičné obmedzenia sa musela „vynechať jedna stena garáže, ktorá susedila s domom. Iste, bolo by to najjednoduchšie riešenie, ale nosná stena by zbytočne ukrojila z úzkeho priestoru. Preto po vybudovaní základov a základovej dosky sa jednoducho pristavili tri steny a stena domu sa považovala za štvrtú. Vzhľadom na nutnosť ohlásiť drobnú stavbu na stavebnom úrade, bolo potrebné vypracovať projekt s jednotlivými pohľadmi. Tieto pohľady a nákres pôdorysu boli odovzdané susedom na spripomienkovanie. Po vzájomnej dohode dali susedia stavbe zelenú v podobe ich podpisov a tie boli priložené k ohláseniu na stavebnom úrade. Stavebný úrad to schválil a išlo sa na vec.

 

Najprv plyn a hromozvod

Ako je vidieť z obrázku najprv sa do steny vysekala ryha do ktorej sa presne podľa projektovej dokumentácie nainštalovalo plynovodné potrubie, ktoré ústilo vo vnútri domu v mieste osadenia kotla. Po úspešnom zamurovaní plynovodu bolo potrebné položiť oceľový pás pre vedenie hromozvodu, ktoré by malo obkolesovať celú vašu stavbu ako uzemnenie.

 

 pristavba-garaze-2

 

pristavba-garaze-1

 

Základy stavby garáže

Stavba začala na jar výkopom základovej ryhy o šírke 40 cm a hĺbke 50 cm. Ako sme už spomínali základová ryha sa nerobila pri stene domu. Tam sa jedine vybetónoval podklad pre zvislé osadenie oceľového nosníka (2 vzájomne zvarené C profily o celkovej hrúbke 20 x 20 cm). Podklad sa vybetónoval v presnom strede medzi dvoma nosnými stenami (prednou a zadnou) garáže. Do týchto troch bodov sa potom uložil nosník (rovnobežne so stenou domu), ktorý tvoril podklad pod betónovú deku stavby.

 

pristavba-garaze-3

 

pristavba-garaze-10

 

TÚV a kúrenie

Po vybetónovaní základov sa inštalovali izolované trubky pre spojnicu medzi zásobníkom TÚV (v garáži) a kotlom (v dome). Bolo ich celkom sedem! Dva na TÚV, jeden na cirkuláciu, dva na ohrievanie TÚV vody kotlom a dva ako rezerva do budúcnosti, keby sa začala predhrievať voda pre vykurovanie solárnymi panelmi. Okrem toho išli do a popod garáž ďalšie prestupy:

 

Odtok vody zo strechy garáže a s podlahového sifónu, pretože sa tam nachádzala aj expanzná nádrž a prebytočná voda sa odvádzala práve tam.

 

Vzhľadom na úplnú zastavanosť plochy po celej šírke pozemku sa musel viesť popod garáž rozvod vody a závlahy zo zadného pozemku od studne do prednej záhrady.

 

Kvôli prepojeniu so studňou bola vyvedená prepojovacia trubka zo studne do domu. Tá sa však nevyužíva, ale keď realizujete takúto stavbu, je dobré keď urobíte 1-2 ďalšie prestupy z chrániacich plastových rúr, cez ktoré môžete viesť hadicu s vodou, alebo elektriku a podobne. Keď ich nepoužívate vypeňte ich montážnou penou z obidvoch strán. Máte ich však stále k dispozícii.

Poslednými prestupmi cez strechu boli 2 izolované trubky na cirkulačné médium solárnych panelov, odvetranie kanalizácie a prestupový komín pre digestor v dome. Posledný prestup bolo vyvedenie sacieho prívodu vzduchu pre kondenzačný kotol. Stačilo nie?

 

Po vymurovaní obvodových múrov a prekrytí stavby sa realizoval betónový poter o hrúbke 8 cm kde v polovičke plochy bol kúrenárskou firmou, ktorá dodávala celý systém vykurovania, nainštalovaná izolácia s podlahovým kúrením, ktorá bola napojená do dvoch vyššie spomenutých prestupov. Celý poter bol oddelený dilatačnou špárou v mieste kde končilo podlahové kúrenie.

 

 pristavba-garaze-4

 

pristavba-garaze-6

 

Základová doska

Po príprave všetkých prestupov a po položení výstužových tzv. kari rohoží sa vyliala 15 cm základová doska. Použil sa cement značky Multicem (trieda CEM II/B S-V-LL 32,5R) a betón sa nechal niekoľko dní vytvrdnúť. Betón pri tvrdnutí potrebuje veľa vlhkosti pretože hydratuje a tak základovú dosku je potrebné zakryť fóliou, alebo pravidelne pár krát za deň polievať. Predídete tým vzniku neželaných prasklín.

 

pristavba-garaze-5

 

Murovanie stien

Predtým, než sa začalo murovať sa podizolovali asfaltovými pásmi bočné hrany základov (pod úroveň terénu) a takisto sa položili pásy pod budúce murivo. Je to opatrenie proti vzlínaniu vody z terénu do stavby a muriva. Tehly sa použili Termobrik 290 od Pezinských tehelní. Vzhľadom na to, že sa jedná o garáž musel byť aj odvetraný priestor v stene fasády dvoma 12 cm plastovými prestupmi zakončenými mriežkami. Jeden sa nachádza 20 cm od podlahy, druhý 40 cm od stropu.

 

pristavba-garaze-7

 

Preklady a deka

Na otvor pre garážovú bránu a zadný vchod  boli použité železobetónové odlievané preklady s použitím debnenia a podpier. Takto vzniknuté preklady tuhli tri týždne. Medzitým sa však riešili iné komponenty na stavbe, takže to nevadilo. Pre okno sa použil keramický preklad.  Po vytuhnutí sa do vopred pripraveného debnenia vylial betón. Debnenie bolo po celej ploche vypodložené. Táto časť bola realizovaná externou firmou na základe projektovej dokumentácie a vyjadrenia statika. Veľmi dôležité bolo mať celú deku zakrytú fóliou…

 

pristavba-garaze-8

 

pristavba-garaze-15

 

pristavba-garaze-13

 

pristavba-garaze-9

 

pristavba-garaze-14

 

Atika a strecha

Po odstránení debnenia strechárska firma domurovala atiku pre vytvorenie priestoru pre izoláciu (10 cm polystyrén) strechy a vane strechy s odtokom. Zakončenie hrán strechy bolo realizované  z profilovaných klampiarskych plechov s presahom 5 cm od finálnej fasády po zateplení. Celá vaňa strechy sa potom zaizolovala strechárskou fóliou Fatrafol.

 

pristavba-garaze-16

 

pristavba-garaze-12

 

Tepelná izolácia a omietka

Ako vonkajšia fasádna izolácia bol použitý fasádny polystyrén o hrúbke 6 cm a naň bola nanesená rovnaká silikónová omietka, ako na celý zvyšný objekt domu. Materiál bol dodaný firmou Baumit. Stena domu vo vnútri garáže bola zaizolovaná 6 cm tvrdeným XPS polystyrénom.

 

pristavba-garaze-17

 

pristavba-garaze-18

 

Všetky následné činnosti

  • elektroinštalácia (vhodné pred pokládkou poteru)
  • vnútorné omietky
  • inštalácia garážovej brány
  • osadenie okna a dverí
  • pokládka dlažby a škárovanie
  • inštalácia 400 l zbernej nádoby na TÚV a napojenie na solárne kolektory
  • montáž svietidiel a vypínačov
  • zhutnenie podložia a pokládka zámkovej dlažby pred garážou

 
Mohlo by vás zaujímať:

Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať