Poslať na mail

Je to neuveriteľné, ale vlhká pivnica je bežný problém mnohých domov. Týka sa to novostavieb aj starších domov, hoci v tých starších je tento problém častejší. Predsa len moderné stavby majú viaceré opatrenia, ktoré zabránia vlhnutiu pivnice. Vlhká pivnica je problém. Nielen, že sa vytvárajú rôzne plesne a huby, ale vlhkosť spoľahlivo narúša podlahu a steny. Vlhkosť takisto spôsobí, že pivnicu nemôžete poriadne využívať – ak tam uložíte potraviny či materiál, bude vlhký a bude páchnuť. Zabudnite tiež na to, že si pivnicu zobytníte. Najčastejšie riešenie vlhkej pivnice je zabezpečiť, aby boli vodotesne zabezpečené steny. Najčastejšie sa jedná o špeciálny náter plus vybudovanie dodatočného odvodenia stien. Samozrejme, dobré odvodnenie vždy pomôže. No často sú problémy vlhnutia pivnice jednoducho mimo domu a je relatívne jednoduché ich odstrániť.

zatopena pivnica
Ak je proti vám fyzika, veľa neurobíte

Tu hrá proti vám bežná fyzika. Voda tečie nadol a keďže je pivnica najnižšie položená časť domu, bude tiecť sem.Veci sa zhoršujú, ak je váš dom postavený nižšie ako okolie. Terasa sa zvažuje smerom k domu, tak isto aj príjazdová cesta. TO znamená, že voda bude tiecť smerom k domu a v priehlbine sa bude vytvárať rezervoár mokrej hliny, pričom voda bude prenikať cez steny a rôzne škáry do pivnice. Za nejaký čas uvidíte na stene praskliny. Rovnaký problém sú záplavy a silné dažde. Voda musí niekde odtiecť a fyzika nepustí, bude to najnižšie položené miesto. Našťastie sú takéto prírodné pohromy zriedkavé. No ak máte problémy s vlhkou pivnicou, pomôže vám zopár opatrení, na ktoré vás nabáda zdravý rozum a ktoré budú určite fungovať.

vhka pivnica
Vlhká pivnica môže byť spôsobená úrovňou povrchu

Je prirodzené, že keď sa stavia dom, vykopú sa základy, dá sa platňa a prázdne miesta sa vyplnia zeminou, ktorá však ešte bude zákonite sadať. Ak sadne nižšie ako je okolitý terén, je jasné, že voda bude tiecť smerom do domu. Preto je dobré obísť dom a kriticky zhodnotiť, kde sa povrch zvažuje od a kde smerom k domu. Ak sa zvažuje smerom k domu, pomôže dodatočná navážka zeminy, ktorá sklon obráti.

terasa
Preverte sklon chodníkov a terasy

Terasy a chodníky sú často z betónu. Sú hladké a parádne po nich steká voda. Ak ich robili normálni majstri, tak ich vyspádovali smerom od domu. No zažil som aj to, ako museli búracím kladivom rozbiť celú terasu a nanovo ju vyspádovať, pretože bola spádovaná smerom k domu a vlhli steny (true story). Ak je toto aj váš problém, napráva sa to iba veľmi ťažko. Buď nanovo vyspádujete terasu alebo popri stene urobíte žľab, ktorým bude voda odtekať. Je to škaredé ale funkčné. Prípadne terasu prestrešíte a zastrešenie vybavíte dobrým odtokovým systémom.
chodnik

Čo so zle vyspádovaným chodníkom?

Ak je problém zle vyspádovaný chodník, pomôže vám vytvoriť zrážku či odtok tam, kde sa chodník pripája k domu. Odtok nasmerujete mimo domu. Treba sa s tým pohrať, ale dá sa to riešiť. Samozrejme, konkrétne riešenie závisí od vašej situácie. Ale je to oveľa jednoduchšie ako zle vyspádovaná terasa.

zle urobený odkvap
Skontrolujte si odkvap

Ak nemáte napojené dažďové zvody do kanalizácie či trativodu, voda, ktorú odkvapový systém zvedie zo strechy dolu, skončí v základoch. Nemusíte byť matematici, aby ste si prepočítali, koľko vody sa vám takto dostane do základov. Riešením môže byť vykopať trativod alebo predĺžiť odtok zo strechy mimo domu tak, aby ostali základy domu v suchu.

francuzsky odtok
Máte dobrého suseda?

Niekedy, najmä na dedine, si ľudia robia prieky. Úplne bežné bolo nasmerovať zrážku, ktorá odvádzala vodu z topiaceho snehu, na susedov dom. Takisto je bežné, že zlý sused má odvedený odkvap smerom k vášmu domu – najmä ak je zástavba nahusto. Tu je to ťažké. Ak zlyhá diplomacia, môžete sa pokúsiť riešiť veci súdnou cestou. Riešením tiež môže byť tzv Francúzsky odtok, kde sa vykope kanál, zaizoluje, vysype štrkom a ten pomáha odvádzať vodu mimo vášho domu. Ak sa urobí správne, dokáže spoľahlivo držať vodu aj medzi dvomi blízko seba postavenými domami. So susedom sa zväčša dá dohodnúť, aby ste si náklady na francúzsky odtok rozdelili.

Zdroje:
Novinky, odborné rady a tipy o tom ako stavať!
Tieto články by vás mohli tiež zaujímať